Skip to main content

Veberöds kulturpärlor visas upp i utställning

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 08:00 CET

Nu är Veberöds kulturskatter inventerade och kartlagda. Några av pärlorna visar kommunen och lokala experter upp i en utställning. Resultatet hittar du på Medborgarkontoret i Veberöd, och senare på Kristallen i Lund.

När Veberöds kulturhistoriska bebyggelse skulle kartläggas medverkade Veberödsborna som experter. Kärntruppen, på tolv Veberödsbor, har under våren och sommaren 2016, inventerat och samlat in berättelser om byggnader tillsammans med bland annat kommunens stadsantikvarie Henrik Borg. Underlaget håller nu på att sammanställas och kommer sedan att bli en del av kommunens Bevaringsprogram.

– I vanliga fall anlitas konsulter för denna typ av inventeringar men för att få ett mer heltäckande resultat, som också fångar upp lokalkännedom och de muntliga traditionerna, ville vi pröva ett nytt arbetssätt, säger stadsantikvarie Henrik Borg.

På utställningen kan man ta del av ett axplock av Veberöds kulturmiljövärden. Utvalda byggnaders historik redovisas tillsammans med berättelser om vem som verkat eller bott i dem.

– Inventerarna har gjort ett fantastiskt arbete med att samla in gamla bilder med tillhörande berättelser. Men det finns såklart fler. På utställningen finns det även möjlighet för andra Veberödsbor att komplettera med sina historier och sin kunskap om byns byggnader och platser, säger Henrik Borg.

Syftet med kulturmiljöinventeringen är att kartlägga Veberöds bebyggelse, historiska strukturer och gröna miljöer. Det sammanställda underlaget kommer bidra med kunskap till pågående planeringsarbete för hur Veberöd ska utvecklas framåt.

– En viktig del i Veberöds långsiktiga utveckling handlar om att vidareutveckla Veberöds identitet och kärnvärden. För detta behövs lokalkännedom och lokalkunskap. Det engagemang som veberödsborna har visat under kulturmiljöinventeringen är verkligen inspirerande, säger Carolina Lundberg, översiktsplanearkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

Vernissage 16 november 18.00-20.30 på Medborgarkontoret i Veberöd.

För mer information kontakta:

Henrik Borg: 046-359 58 06

Carolina Lundberg: 046-359 58 04

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.