Skip to main content

Verksamheten på Munspelets förskola och skola omlokaliseras

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 22:00 CET

På grund av att Munspelets förskola-skola på Östra Torn i Lund har drabbats av fuktproblem, kommer byggnaderna att rivas och ersättas av en nybyggnad. Verksamheten vid Munspelets förskola-skola omlokaliseras från och med veckan efter påsklovet, vecka 17 2011, till andra lokaler.

- Vi har kommit fram till en lösning inom skolområdet som innebär att vi kan hålla samman förskolebarn och deras personal, årskurserna F-3 och deras personal samt årskurserna 4-5 och deras personal. Det har varit viktigt för oss att hitta en så bra och så snabb lösning som möjligt för barnen och personalen, säger Lena Leufstedt, chef för Barn- och skolförvaltning Lunds stad.

- Klimatfrågor har hög prioritet i Lund. Därför genomför vi nu inventeringar av Lunds kommuns fastigheter. Alla fastighetsinventeringar vi gör har dubbelt fokus; vi ser både till möjliga energibesparingar och bra inomhusklimat för verksamheterna. I den investeringsplan som nu är på väg fram finns investeringar i klimatprojekt med, varav nya lokaler för Munspelet är ett av projekten, säger Per-Olof Järvegren, servicedirektör vid Lunds kommun.

Förskolebarnen

Barnen på de två förskoleavdelningarna på Munspelet flyttar över till Gåsatoftens förskola som ligger bredvid Munspelet. Personalen flyttar med sina avdelningar.

Elever i årskurserna F-3

Elever i årskurserna F-3 bussas till Vikingaskolan där de erbjuds lokaler. Barnen hämtas och lämnas vid Gåsatoftens förskola, där de som så önskar kan erbjudas morgon- eller kvällsomsorg medan övrig fritidshemsverksamhet erbjuds i anslutning till barnens skollokaler på Vikingaskolan. Lämplig tidpunkt för bussning av eleverna morgon respektive eftermiddag bestäms efter samråd med föräldragruppen. Elever som bussas till Vikingaskolan möts vid uppsamlingsstället vid Gåsatoften av personal som följer med bussen till Vikingaskolan.

Elever i årskurserna 4-5

Från och med höstterminsstarten läsåret 2011/12 erbjuds eleverna i årskurserna 4 och 5 plats på Östratornsskolan.

Elever i nuvarande årskurserna 3 och 4

Elever i nuvarande årskurserna 3 och 4 kommer inledningsvis under vårterminen 2011 att bussas till Odarslövs skola innan de erbjuds plats i nyrenoverade lokaler på Östratornskolan till hösten 2011.

Barnen hämtas och lämnas vid Gåsatoftens förskola där de som så önskar kan erbjudas morgon- eller kvällsomsorg medan övrig fritidshemsverksamhet erbjuds i anslutning till barnens skollokaler på Odarslövs skola. Lämplig tidpunkt för bussning av eleverna morgon respektive eftermiddag bestäms efter samråd med föräldragruppen. Under våren 2011 då eleverna i årskurserna 3 och 4 bussas till Odarslövs skola möter personal eleverna vid Gåsatoften och följer med bussen till Odarslövs skola.

Personal

Huvudprincipen är att personal följer med sina elever till deras respektive omlokalisering. Övrig personal, som till exempel skolledning, köks- och städpersonal med mera, kommer att kontaktas direkt för diskussion av lämplig placering.

Munspelets nybyggnad

Efter det att befintliga byggnader rivits, kommer de att ersättas med ny skolenhet för ca 200 barn. Den nya byggnaden beräknas kunna stå klar i augusti 2013. Östratornskolan/Nya Munspelet planeras från och med läsåret 2013/14 att bli skola för elever i år F-9. Flygelskolan fortsätter med den årskursblandade formen i årskurs F-5.

För mer information om omlokaliseringen av verksamheten vid Munspelets förskola-skola i Lund, kontakta:

Elin Ejsing Johansson, projektchef, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tfn: 046 – 35 59 60.