Påven och Luther placeras i Lund

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:11 CET

Den 7 december klockan 10 placeras två bronsbyster föreställande påven Franciskus och Martin Luther i Lund. Bysterna är skapade av Johan Falkman och skänkta av Anders Jarlskog.

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare

Nyheter   •   Nov 14, 2017 10:16 CET

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög.

Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979.

”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfarenheter och föra samtal om det som är viktigt i livet.” Lena Sjöstrand, Domkyrkokaplan

"Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” kommer att finnas på plats i Lund, invid Domkyrkan på Krafts torg, för att berika och lysa upp årets mörkaste årstid. Verket introducerar Coleys konstnärskap lokalt och hoppas skapa intresse inför kommande verk som konstnären skapar specifikt för Råängen, vilket kommer uppföras under våren 2018.

"Vi är mycket glada att konstnären Nathan Coley har antagit vår invit att vara en del av en ny fas i Lunds historieskrivning. Under de kommande månaderna skulle vi gärna höra lokalbefolkningens röster och tankar om verket - välkomna att delta i konversationen." Jes Fernie, Curator

Som många av Coleys verk uppmanar skulpturens innebörd oss att fundera över vår position på jorden. Betraktaren ställs ofta inför en serie frågor i sitt eget medvetande: "Varför är detta installerats intill katedralen?" "Är det en officiell proklamation?" Kyrkan önskar att konstverket skall bli en inbjudan för diskussion kring kyrkans roll i staden och dess utveckling.


Pressträff planeras till den 17/11 kl 11-11.30 vid verket i Lund.
Föranmälan görs till linda@amore.se

För information om Råängens konst- och arkitekturprogram och kommande evenemang, se www.raangen.se

För pressbilder och ytterligare information vänligen kontakta Linda Johansson, linda@amore.se, +46 73-360 16 56

Den 20/1 (alt. 27/1) planeras ett samtal hållas för allmänheten tillsammans med personer från projektet, för diskussioner kring ”Heavan Is A Place Where Nothing Ever Happens”. Mer info på www.raangen.se inom kort.


Råängen är en arena för diskussioner kring vad som händer och utvecklas på Lunds domkyrkas marker i Brunnshög (ett område beläget fem kilometer nordost om Lund). Domkyrkans marker står inför stora förändringar med planer på ett ambitiöst, annorlunda och hållbart stadsutvecklingsprojekt som vill förändra gängse regler och förutfattade bestämmelser om ett samhälles uppbyggnad, under de kommande årtiondena. Råängens första fas startar upp utvecklingsprojektet med ett konst- och arkitekturprogram, med samtal, debatter och workshops tätt kopplat till dess innehåll.

Domkyrkorådet, Lunds domkyrka. Domkyrkorådet är det organ som förvaltar Domkyrkofastigheten och dess tillgångar. Domkyrkorådets absolut viktigaste uppgift är att sköta de tillgångar som finns, genom försäljningar, förvärv, investeringar, utarrenderingar och så vidare på ett på ett sådant sätt att framtiden för Domkyrkan som byggnad är tryggad även på mycket lång sikt. Alla ekonomiska beslut fattas mot bakgrund av just detta: att ekonomiskt säkerställa Katedralens fortlevnad nu och i framtiden.

Beslutet att bygga bostäder på Brunnshögsområdet, där Domkyrkan äger mark, har fattats utifrån bedömningen att det är en trygg och långsiktigt god ekonomisk investering som samtidigt är etiskt hållbar. Genom arbetet med värdebaserad stadsplanering vill Domkyrkan bidra till samhällsbyggandet.

Nathan Coley är en brittisk konstnär som bor och arbetar i Glasgow, Skottland. Hans konstnärskap ingår i många internationella samlingar och Coley representeras av Parafin Gallery i London. Han var nominerad för Turnerpriset 2007.

Soloutställningar i urval: Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh (2017); Parafin, London (2017); Kunstverein Freiburg, Tyskland (2013); Contemporary Art Gallery, Vancouver (2012); ACCA, Melbourne (2011). www.studionathancoley.com

Jes Fernie arbetar som oberoende curator och författare, baserad i Storbritannien. Hon arbetar med utställningar och projekt för gallerier, privata projekt och offentliga miljöer inom konst, arkitektur och en rad kreativa discipliner. Hon har arbetat med Lunds domkyrka och White Arkitekter under det senaste året och utvecklat Råängens konst- och arkitekturprogram.

www.jesfernie.com

White Arkitekter är Skandinaviens största arkitektbyrå med tio kontor i Sverige samt i Oslo, Köpenhamn och London. White projektleder stadsutvecklingsprojektet i Brunnshög på uppdrag av Domkyrkan. Jake Ford, landskapsarkitekt hos White Arkitekter, har arbetat och utvecklat Råängens konst- och arkitektur program i nära samarbete med curator Jes Fernie.

Styrgrupp för Råängen Christer Larsson (Ordförande, Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott) Mats Persson (Kamrerare, Lunds domkyrkoförsamling) Lena Sjöstrand (Kaplan, Lunds domkyrkoförsamling) Jes Fernie (Oberoende curator) Åsa Bjerndell (Arkitekt, White Arkitekter) Jake Ford (Landskapsarkitekt, White Arkitekter)

Rådgivande kommitté Patrick Amsellem (Museichef, Skissernas Museum, Lund) Jonatan Habib Engqvist (Oberoende curator) Maria Lantz (Konstnär och rektor, Konstfack) Kieran Long (Överintendent, ArkDes) Åsa Nacking (Konsthallschef, Lunds konsthall) Lisa Rosendahl (Oberoende curator) Christian Skovbjerg Jensen (Avdelnings-föreståndare, Inter Arts Centre, Lunds universitet)

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög.

Läs vidare »

Katoliker och lutheraner samlas till gudstjänst i Lunds domkyrka

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 08:43 CEST

Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther troligtvis spikade upp 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. I Lund inleddes högtidlighållandet av reformationsåret med påvens besök i domkyrkan den 31 oktober 2016 och den gemensamma gudstjänsten med Lutherska världsförbundet, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan.

Biskop Johan visiterar Österlen

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 10:19 CEST

Den 17-22 oktober visiterar biskop Johan Tyrberg församlingarna i f.d. Österlens kontrakt som omfattar Tomelilla och Simrishamns kommuner. Media hälsas välkomna att följa med vid studiebesöken hos Nordic Sea Winery, Daniel Berlin Krog och Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium.

Luthers ungar i Lunds domkyrka

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 08:36 CEST

På lördag klockan 15 framför 300 körbarn från 20 församlingar i Lunds stift musikalen Luthers ungar i Lunds domkyrka.

51,5 miljoner kronor till skånska och blekingska kyrkor

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 14:23 CEST

Lunds stiftsstyrelse har i samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge fördelat 51,5 miljoner kronor till ett stort antal projekt i församlingar, i pastorat och på stiftsnivå.

"En levande relation - bibeltankar om bön" ny bok av biskop Johan

Nyheter   •   Sep 15, 2017 11:34 CEST

Under Kulturnatten i Lund den 16 september släpps biskop Johans bok om bön. Släppet sker på domkyrkoforum klockan 19.30 i samband med ett samtal mellan biskop Johan och biskop emerita Christina Odenberg.

​​Möt nomineringsgrupperna inför kyrkovalet

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 12:56 CEST

Media hälsas välkomna till Domkyrkoforum måndag 11 september klockan 10.00. Representanter för 12 av de 13 nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige presenterar sina valprogram och svarar på frågor.

Vid pressträffen medverkar:

 • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Kerstin Engle
 • Borgerligt alternativ, Mats Hagelin
 • Centerpartiet, Lars-Ivar Ericson
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan – FiSK, Per Johansson
 • Frimodig kyrka, Magnus Nilsson
 • Församlingsgemenskap i Lunds stift (Närvarar inte)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Bo Herou
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan, Siv Bildtsén
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - POSK, Joakim Persson
 • Sverigedemokraterna, Daniel Engström
 • Trygghetspartiet i Svenska kyrkan, Erling Hansen
 • Vänstern i Svenska kyrkan, Tonnie Philipsson
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla, Anders Nihlgård

Läs mer om nomineringsgrupperna på Lunds stifts valwebb.

För mer information:
Eirik Ski, 1:e stiftsjurist
Telefon: 046-15 55 12E-post: eirik.ski@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Media hälsas välkomna till Domkyrkoforum måndag 11 september klockan 10.00. Representanter för 12 av de 13 nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige presenterar sina valprogram och svarar på frågor.

Läs vidare »

Lunds stift får nio nya diakoner

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 12:42 CEST

På söndag, den 10 september, är det diakonvigning i Lunds domkyrka. Biskop Johan Tyrberg viger nio diakoner till tjänster i Skåne.

Årets kyrkospel i Lunds domkyrka: Har du tid?

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2017 09:42 CEST

​Ibland känns det som att tiden står stilla och ibland rusar den fram. Liv Elf Karlén som skrivit årets kyrkospel har utforskat det alltid lika aktuella ämnet – tid.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Lunds stift

Svenska kyrkans 166 församlingar i Skåne och Blekinge

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och mer än 500 kyrkor.

Adress

 • Lunds stift
 • Krafts torg 12 B
 • 221 00 Lund
 • Sverige