Skip to main content

17 präster vill bli domprost i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 13:23 CET

Lunds domkyrka, katedralen från 1100-talet där över 90 000 personer firar gudstjänst varje år, platsen för det historiska mötet den 31 oktober 2016, kan snart ha en ny domprost.

De sökande:
Jan-Olof Aggedal
, kyrkoherde i Lomma, kontraktsprost.
Åke Appelgren
, kyrkoherde i Lövestad, kontraktsprost.
Richard Aspegren, kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling.
Lis Carlander, församlingsherde i Lunds östra stadsförsamling.
Anna Davidsson Bremborg
, biträdande kyrkoherde i Landskrona.
Cerny Eriksson, kyrkoherde i Eslöv.
Dan Fredriksson, vikarierande domprost i Lund.
Ann Lidgren, kyrkoherde i Hjärnarp-Tåstarps församling.
Kristian Lillö, kyrkoherde i Lundby församling.
Göran Lundstedt, biträdande kyrkoherde i Sundsvall.
Carina Nilsson, kyrkoherde i Lidingö.
Lena Petersson, planeringschef/studierektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Bo Sandahl, kyrkoherde i Burlöv.
Ewa Selin, kyrkoherde i Annedals församling.
Elna Wahlgren Lundqvist, projektledare vid kyrkokansliet i Uppsala.
Peter Wänehag, kyrkoherde i Kalmar.
Lars Åstrand, församlingsherde i Uppsala.

Preliminär tidsplan för tillsättningsprocessen:
9 februari:
Tillsättningsnämnden fattar beslut om urval till intervjuer.
15 mars: Domkapitlet behörighetsprövar kandidaterna.
16 mars: Tillsättningsnämnden beslutar vilka kandidater som ska djupintervjuas.
30 mars: MBL-förhandling.
6 april: Tillsättningsnämnden fattar beslut om vem som ska erbjudas tjänsten.

För mer information:
Biskop Johan Tyrberg (nås via pressekreterare Camilla Lindskog, se nedan)
Kyrkorådets ordförande Lennart Prytz, 0705-95 65 83, prytz.lund@telia.com

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera