Tags

"Det mest destruktiva projektet på jorden" - Kanadas oljesand

I Kanada finns en smutsig liten hemlighet som vissa kallar "det mest destruktiva projektet på jorden" det heter Kanadas oljesand och människor i Europa bör vara mycket bekymrade

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.