M3 Bygg erhåller stor samverkansentreprenad åt Svenska Bostäder i Husby

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 13:27 CEST

M3 Bygg har nyligen erhållit sitt största projekt hittills, med Svenska Bostäder som beställare. I samverkan och på totalentreprenad skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby.

M3 Bygg rekryterar Christina Lindén som Projektchef inom kulturminnesmärkta byggnader

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 08:14 CEST

M3 Bygg har anställt Christina Lindén som Projektchef med ansvar över projekt inom kulturminnesmärkta byggnader. Christina har en oerhört bred och lång erfarenhet av ombyggnads – och restaureringsprojekt, via sina tidigare produktionsledande roller inom både PEAB och Skanska. Senast från ombyggnaden av Nationalmuseum som pågått från hösten 2014 till mitten av 2018.

M3 Bygg – en partner till Bee Urban Evolution Lab

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 10:23 CEST

M3 Bygg är en av huvudsponsorerna till Bee Urban Evolution Lab och har byggt det nya uterummet på Labbet. Bee Urban Evolution Lab är ett 800 kvadratmeter stort showroom för hållbar stadsutveckling på Garnisonens tak. Ytorna på takterrassen visar hur man främjar den biologiska mångfalden på och runt hus.

M3 Bygg fortsätter med ombyggnader av flerfamiljsbostadshus i Tensta åt Svenska Bostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 08:50 CET

​M3 Bygg AB har erhållit ombyggnadsuppdraget för tre olika fastigheter bestående av tio bostadshus, totalt 213 lägenheter. Projektet påbörjas under april i år och pågår till år 2022 under förutsättning att optionerna avropas.

M3 Bygg har produktionsstartat utbyggnaden av Soldalaskolan i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 12:36 CET

I samverkan med Telge Fastigheter har M3 Bygg produktionsstartat utbyggnaden av Soldalaskolan i Södertälje.

Affärsområdeschef Thomas Edvinsson mot nya utmaningar i Östersundshem

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:51 CEST

Thomas Edvinsson, som har arbetat på M3 Bygg sedan 2007 efter genomförda studier på Nackademin, har valt att anta nya utmaningar i arbetslivet i och med att han flyttar tillbaka till Östersund. Thomas har innehaft ett flertal olika roller inom produktionen på M3 Bygg och har sedan 2014 varit affärsområdeschef för ett av två affärsområden.

M3 Bygg fortsätter med renoveringar inom Järvalyftet åt Svenska Bostäder

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 16:36 CEST

M3 Bygg AB har påbörjat totalrenoveringen av Kv. Skänninge 1 i Tensta. Projektet är en del i den långsiktiga satsningen Järvalyftet vars syfte är att förbättra, bland annat, boendemiljöerna i stadsdelarna kring Järvafältet.

M3 Bygg renoverar Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 14:59 CEST

”Vi har arbetat med Svenska Kyrkan i ett flertal projekt under senare år till olika församlingar. Att vi nu fått denna möjlighet att bygga om och renovera Gustaf Vasa kyrka till dess församling är väldigt glädjande. Ett spännande - och komplext projekt med stora utmaningar i form av både teknisk och logistisk karaktär, säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg.”

M3 Bygg har erhållit fortsättningen av köks– och badrumsrenoveringen med stambyte åt AB Nynäshamnsbostäder

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 14:43 CEST

Tillsammans med AB Nynäshamnsbostäder har M3 Bygg nu genomfört köks– och badrumsrenovering med stambyte i en första etapp om 93 lägenheter, inom kvarteret Kungsörnen, Nynäshamn.

Där har vi nu också erhållit positivt besked att AB Nynäshamnsbostäder avropat avtalad option, om en fortsättning med ytterligare 104 lägenheter. Arbetena påbörjas omgående.

"Vi är mycket glada att få fortsätta samarbetet med AB Nynäshamnsbostäder, där vi som företag ytterligare positionerar oss gentemot att vara en av Stockholms större entreprenörer mot segmentet stamrenoveringar", säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg.

M3 Bygg är ett personalägt företag som utför stambyten och byggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare i Storstockholmsregionen.

Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.

Se mer på www.m3bygg.se

M3 Bygg går nu in i nästa etapp på köks– och badrumsrenoveringen med stambyte inom Kv. Kungsörnen efter att ha fått fortsatt förtroende av AB Nynäshamnsbostäder.

Läs vidare »

M3 Bygg har i samverkan med Svenska Bostäder startat ombyggnaden av Husby Centrum

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 12:52 CET

Ombyggnaden av Husby Centrum som avser upprustning av befintliga butiker/lokaler, tillbyggnad av livsmedelsbutik, inglasning av nergång till T-bana, väderskydd i glas över torgytan är nu igång. Projektet utförs i samverkan mellan M3 Bygg och Svenska Bostäder.

Om M3 Bygg AB

M3 Bygg - Vi är våra projekt

Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde

Se mer på www.m3bygg.se

Adress

  • M3 Bygg AB
  • Dialoggatan 1
  • 141 75 Kungens Kurva
  • Vår hemsida

Länkar