Skip to main content

M3 Bygg AB erhåller Kv. Nystad 8. Nytt projekt på Järvafältet.

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 16:39 CEST

M3 Bygg AB har tecknat kontrakt med Svenska Bostäder AB att utföra ombyggnad av kv. Nystad 8. Kontraktsumman är på ca 75 miljoner kronor. Projektet skall påbörjas i november 2012 och vara färdigställt i december 2013.

Projektet avser upprustning av fastigheten Kv. Nystad 8 på Sibeliusgången 4 Akalla, Stockholm, och är det andra av sex skivhus i Kv. Nystad som skall upprustas. Fastigheten utgörs av entrévåning med förrådsutrymmen och lokaler, 11 bostadsvåningar samt källare och vind. Fastigheten innehåller 99 st. lägenheter, garage med 64 bilplatser och två befintliga lokaler.

Huset är ett skivhus med tidstypisk arkitektur och är en del av miljonprogrammet som byggdes under 1970-talet och som nu är i behov av en genomgripande upprustning. I projektet ingår även ombyggnad av gården på fastigheten Kv. Nystad 7, dvs gården mellan byggnaderna Sibeliusgången 2 och Sibeliusgången 4.

Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar där renovering av byggnaden på Kv. Nystad 8 utgör huvuddel 1 och gården på Kv. Nystad 7 utgör huvuddel 2. Projektet ingår som en del av ”Järvalyftet”.

Platschef för entreprenaden kommer Jimmy Krig att vara. Jimmy har precis avslutat en nyproduktion av 41st lägenheter i Blackeberg och har bred erfarenhet av liknande projekt. Arbetschef är Stefan Fällman som ansvarar för vårt affärsområde "Ombyggnad av bostäder och lokaler".

”Att vi nu erhåller detta projekt bevisar att vi lyckats med vår satsning på den här typen av projekt. Vi har precis slutfört entreprenaden Kv. Molde 5 som pågått sedan hösten 2010. Även detta var ett projekt ingående i Järvalyftet, åt Svenska Bostäder AB. Genom att tillvarata den erfarenhet vi samlat på oss från våra tidigare liknande projekt, tillsammans med pågående nyrekryteringar, är vår avsikt att stärka vår position ytterligare på denna marknad den närmaste tiden”, säger Johan Lindberg, VD för M3 Bygg AB.

För mer information avseende projektet kontakta Arbetschef Stefan Fällman på 08-556 219 21 eller se vår hemsida www.m3bygg.se .

Järvalyftet

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet, dvs Tensta, Hjulsta, Husby, Kista och Rinkeby. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv, social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och stanna kvar. Järvafältet ska vara en motor för tillväxt i Stockholm. För att nå dit krävs medvetet arbete inom fyra huvudområden: 

  • Bra boende och mer varierad stadsmiljö
  • Trygghet i vardagen
  • Stärkt utbildning och bra språkundervisning
  • Fler jobb och ökat företagande

Järvalyftet utgår från Vision Järva 2030 som fastställdes av Stockholms Kommunfullmäktige våren 2009. Visionen är det övergripande måldokumentet i arbetet med Järvalyftet. För mer information om ”Järvalyftet” se www.stockholm.se.

M3 Bygg är ett personalägt företag som utför byggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt fastighetsägare och förvaltare i Storstockholmsregionen. Se mer på www.m3bygg.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy