Gå direkt till innehåll
Fotograf: Bee Urban
Fotograf: Bee Urban

Pressmeddelande -

M3 Bygg – en partner till Bee Urban Evolution Lab

M3 Bygg är en av huvudsponsorerna till Bee Urban Evolution Lab och har byggt det nya uterummet på Labbet.

Bee Urban Evolution Lab är ett 800 kvadratmeter stort showroom för hållbar stadsutveckling på Garnisonens tak. Ytorna på takterrassen visar hur man främjar den biologiska mångfalden på och runt hus.

-Vårt mål är att bli ett mer miljömedvetet företag och upplevas som en grön aktör, där vi skall utöka vår kompetens och engagemang inom området. Utifrån vår verksamhets miljöpåverkan har vi ett stort ansvar att hela tiden arbeta aktivt och förebyggande. Det känns väldigt bra att kunna bidra till detta fina initiativ som bidrar till en långsiktig hållbar stadsutveckling, säger Johan Lindberg VD för M3 Bygg.

Fotograf: Bee Urban

Om Bee Urban Evolution Lab

Labbet blir en spjutspets inom gröna multifunktionella tak, med det senaste inom urban hållbarhet, teknik, energi och resurshantering för att möta städernas framtida utmaningar. Där finns grönskande uterum, ängsmattor med boplatser och mat för stadens fauna, bikupor och frilandsodlingar. Samtidigt som den biologiska mångfalden främjas ska fastighetsägare, skolor, företag och privatpersoner kunna lära sig mer om urbana ekosystem och modern miljöteknik. Bee Urban Evolution Lab invigdes den 3 maj 2018 av miljöminister Karolina Skog.

Fotograf: Bee Urban

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde

Se mer på www.m3bygg.se