Skip to main content

Barns rätt till god syn uppmärksammas världen över – vad gör Sverige?

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 06:30 CEST

Den 11 oktober är det World Sight Day, instiftad av WHO för att lyfta fram människors rätt till god syn. Även i Sverige finns det anledning att uppmärksamma dagen. Barnhjälpsorganisationen Majblommans undersökningar visar att tusentals skolbarn i Sverige inte får de glasögon de behöver. Det drabbar särskilt barn i fattiga familjer.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning, men bara en bråkdel av landstingen ger bidrag till skolbarns glasögon. Regeringen har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda barns behov av glasögon, och hur landstingens bidrag ser ut.

– Majblomman menar att det är en rättighet för barn att få hjälpmedel vid funktionsnedsättning eller som medicinsk behandling, oavsett var man bor i landet och oavsett hur föräldrarnas plånbok ser ut, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Barns behov av glasögon har varit en icke-fråga, men problemet är omfattande. Glasögon borde vara kostnadsfritt för barn, på samma sätt som hörapparater är det.

Bristen på pengar i en del familjer gör att tiotusentals barn i Sverige inte får de glasögon de behöver. Majblommans sifo-undersökning från i våras visade att 10 500 skolbarn inte har fått glasögon på ett helt år, trots att de behöver. Ytterligare 16 000 skolbarn har fått vänta i tre månader eller mer på glasögon.

–  Bakom de här siffrorna finns barn som har svårt att hänga med i skolan och på fritiden för att de inte kan se ordentligt, säger Lena Holm. Kostnadsfria glasögon skulle därför särskilt mildra effekterna av barnfattigdom och ge fler barn goda förutsättningar för en lyckad skolgång.

För barn i skolåldern är glasögon oftast till för att korrigera en synnedsättning. För mindre barn, upp till 8-10 års ålder när synen fortfarande utvecklas, är glasögon att betrakta som medicinsk behandling. Om problemen inte behandlas kan de få omfattande konsekvenser, de kan leda till synnedsättningar som inte går att behandla senare. Vissa tillstånd kan till och med leda till blindhet.

Sedan Majblomman började uppmärksamma landstingen på problematiken har några landsting tagit beslut om att införa mer generösa bidrag än tidigare.

– Fler landsting behöver tolka lagen betydligt mer generöst än vad man gör idag, säger Lena Holm. Idag behöver en glasögonreform inte kosta landstingen särskilt mycket, glasögonbranschen genomgår en förändring och genom upphandling borde man kunna få riktigt bra priser. För en enskild familj, med små eller inga marginaler, kan glasögon däremot fortfarande vara en omöjlig utgiftspost.  

För ytterligare information:
Lena Holm,generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070-699 4561, e-post lena.holm@majblomman.se

Marina Andersson, PR-ansvarig, Majblommans Riksförbund,
telefon 070-600 6445, e-post marina.andersson@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera