Skip to main content

Elever riskerar att missa undervisning när kommuner tillåter avgifter för skolaktiviteter

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 15:00 CEST

Höstterminen har dragit igång för hundratusentals barn och unga runt om i landet. Men alla elever har inte samma möjligheter att vara med på all undervisning då majoriteten av landets kommuner låter sina skolor ta ut avgifter vid bland annat studiebesök. Bara 25 kommuner har en nollgräns för avgifter. Det visar barnhjälpsorganisationen Majblommans senaste rapport.

Majblommans lokalföreningar, som bland annat ger bidrag till enskilda barn, har betalat ut allt mindre pengar för skolaktiviteter under de senaste åren. De senaste fyra åren har bidragen halverats. 2011 rörde det sig om knappt 300 000 kronor.

– Det är en positiv utveckling som verkligen ska lyftas fram, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Det beror på en ökad medvetenhet bland skolpersonal om att alla inte har goda ekonomiska förutsättningar. Men det finns fortfarande mycket för kommunerna att göra. Studiebesök och liknande aktiviteter är viktiga inslag i undervisningen, och just därför är det viktigt att se till att alla verkligen har samma möjlighet att delta. 

Skolan ska enligt skollagen vara avgiftsfri, och ändå är det bara 25 av landets kommuner som har en nollgräns för avgifter. Skollagen tillåter, trots avgiftsförbudet, att skolor tar ut en obetydlig kostnad vid enstaka tillfällen. Det kan röra sig om bussbiljetter eller inträdesavgifter till ett museum. Majblommans undersökningar visar att en tredjedel av föräldrar till barn i grundskolan menar att gränsen för en obetydlig kostnad går vid 50 kronor. Ytterligare en tredjedel drar gränsen redan vid 20 kronor. Skolinspektionens tillåtna gräns om 100 kronor är alltså alldeles för hög.

– Vi rekommenderar alla kommuner att ha tydliga riktlinjer för hur stor summa skolorna får ta ut och hur ofta. Och att man sätter gränsen på en betydligt rimligare nivå än vad Skolinspektionen gör, säger Lena Holm.

Förutom avgifter i själva undervisningen förekommer också dolda kostnader som uppstår när eleverna ska ta med matsäck eller frukt till en aktivitet. I Majblommans senaste kommunundersökning är det bara 25 av landets kommuner som anger att eleverna aldrig behöver ta med sig matsäck hemifrån.

– Eleverna ska enligt skollagen erbjudas skolmåltider, och det gäller alla tillfällen som är en del av undervisningen, även fruktstunder och utflykter.

Enligt skollagen får barn och föräldrar göra frivilliga insamlingar för att bidra till exempelvis skolresor.

– Det kan vara ett jättebra sätt att bidra till verksamheten, ofta med pedagogiska poänger för barnen att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål, säger Lena Holm. Det är viktigt att komma ihåg att insamlingen ska vara helt frivillig. Alla bidrar efter förmåga, och alla har lika stor rätt att delta i den gemensamma aktiviteten man har samlat in pengarna till, oavsett hur mycket eller lite man har kunnat bidra med. Det gäller även om föräldrar tar över ansvaret för insamlingen och det är det inte alla som tänker på.

Avgifter i skolan är särskilt ett problem för de familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Därför kan också medvetenhet om problemet mildra effekterna av barnfattigdom och öka möjligheterna för dessa barn att få så goda möjligheter som möjligt för sin skolgång. 

För mer information, kontakta:
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund, 
Mobil 070-699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

Marina Andersson, PR-ansvarig 
Mobil 070-600 64 45, e-post marina.andersson@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera