Skip to main content

För en kvarts miljon barn är det val varje dag

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2010 08:00 CEST

Under tisdagen står Majblommans Riksförbund som arrangör av ett seminarium på temat ”För en kvarts miljon barn är det val varje dag”. Det handlar om barn som växer upp i familjer med knappa ekonomiska villkor och vars föräldrar måste prioritera mellan barnets olika behov.  En färsk undersökning från Novus Opinion att presenteras också.

- Många barn upplever ett utanförskap på grund av familjens ekonomiska situation. Under seminariet kommer några inbjudna gäster att bland annat lyfta fram positiva exempel på hur man kan arbeta på ett sätt som är bra för våra barn, säger Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund.

Under seminariet kommer också en färsk undersökning från Novus Opinion att presenteras som visar att Majblomman har ett starkt stöd bland medborgarna för tre frågor som man anser vara extra viktiga. Det handlar om att kommunerna ska följa skollagen och inte tillåta dolda avgifter i skolan, barn med synfel måste få glasögonbidrag och kommunerna måste ta ett större ansvar för barn även under sommarlovet.

Tid: Tisdagen den 6 juli, klockan 10.00-12.00
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérsgatan 3, plan B, sal B23

Inledning: En landshövding med barnperspektivet i fokus.  Landshövding Cecilia Schelin Seidegård om hur Gotland arbetar med barnperspektivet som en naturlig del i all verksamhet för att skapa ett län som är bra för unga.

Åka med på skolutflykten eller hämta ut glasögonen? Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund, presenterar Majblommans rapporter om barn som lever i fattiga familjer och hur det är att ställas inför olika val. Tre viktiga frågor för att inkludera fattiga barn presenteras liksom de kommuner som utmärker sig positivt för barnets bästa.

Novus Opinion: Vad anser svenska folket om barns rättigheter? Vi presenterar en färsk opinionsundersökning från Novus Opinion som visar hur svenska folket ser på Majblommans huvudfrågor; barns rätt till kostnadsfria glasögon, en avgiftsfri skola och ett bra sommarlov.

Hur ser ett verkligt barnperspektiv ut i välfärdssamhället? Joakim Palme, professor i statsvetenskap och VD för Institutet för framtidsstudier, om framtidsperspektiv för välfärd och välfärdens finansiering.

Den dubbla vanmaktens logik. Anna Angelin, socionom, FD, Lunds universitet presenterar sin studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Hon berättar också om hur marginalisering av unga som är på väg ut i arbetslivet startar redan tidigt i livet.

Panelsamtal: Vad kan vi göra för att bygga in ett verkligt barnperspektiv i välfärdssamhället? Hur når de politiska visionerna barnen?
Majblommans knattereporter Rebecca Janby, 12 år, Anna Angelin, Joakim Palme samt kommuner som lyfts fram av Majblomman som goda förebilder:  Jonas Hellberg, Kalmar kommun och Landsting, Lena Celion samt Per Stenström,  Gotlands kommun.

För ytterligare information:
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera