Skip to main content

Forshaga årets MajKommun

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 13:00 CEST

Varje år utser Majblomman årets MajKommun. Det gör vi med hjälp av den årliga kommunrapporten, där vi kartlägger det kommunala arbetet för att minska barnfattigdom och ge alla barn likvärdiga livschanser. Värmländska Forshaga utses idag till årets MajKommun samtidigt som kommunrapporten ”Det som är bra för barn är bra för
kommunen” presenteras.

I Forshaga följer man sedan ett år tillbaka sin viktiga ”Handlingsplan för minskad barnfattigdom”.
Dokumentet är en strategisk sammanställning av olika insatser, som följs upp genom Forshagas målstyrningssystem. Handlingsplanen är beslutad på högsta nivå och berör olika kommunala förvaltningar och ansvarsområden. Syftet är att mildra effekterna av barnfattigdom. Med den säkerställer Forshaga bland annat en avgiftsfri skola, kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter samt att alla elever äter sig mätta i skolan. Forshaga kommun arbetar också långsiktigt förebyggande.

-  Det är med glädje vi utser Forshaga till årets MajKommun. De är en kommun med många utmaningar som har valt att satsa på konkreta inslag som är viktiga för barn, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Kommunstyrelsens ordförande Angelica Rage kommer till Majblommans seminarium under Almedalsveckan för att berätta hur man arbetar.

Majblomman vill även nämna Bjuv, Jönköping, Lerum, Motala, Ovanåker och Tjörn som är kommuner med handlingsplaner mot barnfattigdom. Dessa kommuner utgör fortfarande en minoritet; 155 kommuner svarar nej på frågan om handlingsplan. 22 svarande uppger att man håller på att ta fram en sådan. Majblomman ser det som grundläggande för framgångsrikt arbete mot barnfattigdom, och uppmuntrar fler kommuner att införa handlingsplaner.

Det är också viktigt att öka kunskapen om ekonomiskt utsatta barn bland kommunpolitiker och andra vars arbete berör barn. Här finns stora möjligheter till förbättring. Blygsamma 29 av 220 kommuner uppger att skolpersonal fortbildas om problematiken kring barn i ekonomiskt utsatta
familjer.

Majblommans kommunrapport fokuserar på konkreta åtgärder. Jämte åtgärdsplaner och utbildning betraktar Majblomman flera punkter som avgörande: att skolor ser och avstår från dolda avgifter i sin verksamhet, att socialtjänsten hanterar frågor kring barn i bidragssökande familjer medvetet samt att kommunens omsorg om barn håller samma nivå även under sommarlovet.

Inför sommarlovet påminner Majblomman alltid om den ökade utsatthet som vissa barn hamnar i, när fritids stänger. I kommunrapporten svarar 38 procent nej på frågan om fritids och fritidsgårdar är öppna under hela sommarlovet. Tio procent svarar ja medan 42 procent anger att man stänger
delvis. Problemet är med andra ord fortfarande påtagligt för många barn.

I kommunrapporten tar vi slutligen upp vikten av långsiktiga, uthålliga åtgärder. Majblomman ser en positiv utveckling i att socioekonomiskt förändringsarbete, genom exempelvis sociala investeringsfonder, bedrivs på lång sikt inom flera kommuner.

- Vi tror på det goda exemplets makt och lyfter därför fram vad kommuner gör för att ge alla barn lika livschanser. Men även om många kommuner agerar är det alltför många som inte agerar för att ge alla barn lika livschanser, vi hoppas på att fler följer efter, avslutar Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Bilagor till detta pressmeddelande: Rapporten "Det som är bra för barn är bra för kommunen" samt listor över kommuner som är förebilder samt diagram.

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera