Skip to main content

Hälften av alla kommuner saknar en policy om avgifter i skolan

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2010 08:45 CEST

Närmare hälften av Sveriges kommuner saknar en policy om avgifter i skolan. Det visar en rapport om dolda avgifter i skolan som nu presenteras av Majblomman. Trots att lagstiftningen inte tillåter annat än obetydliga avgifter i grundskolan förekommer det att skolor tar ut avgifter som många föräldrar upplever som allt annat än obetydliga. Några kommuner som skiljer ut sig i positiv bemärkelse eftersom de har en medveten policy för att begränsa avgifterna är Uddevalla, Kalmar och Uppsala kommuner.

För att ta reda på hur det ser ut bland Sveriges kommuner gällande dolda avgifter i skolan har Majblomman gjort en större undersökning som nu presenteras i en rapport. Undersökningen visar att endast hälften av de svarande har en policy kring hur mycket som får tas ut av föräldrarna i samband med friluftsdagar, studieresor, utflykter och andra liknande aktiviteter. På samma sätt svarade endast drygt hälften att de har en policy som innebär att ingen medfinansiering från föräldrar får ske för aktiviteter anordnade av skolan. Några av de kommuner som har en policy i frågan är:

 Uddevalla kommun som 2006 slog fast att: ”När skolan arrangerar aktiviteter för eleverna ska det ske med skolans resurser och under skoltid.” Kommunen har också klara riktlinjer kring hur stora avgifter som får tas ut. Ett exempel är att fickpengar vid kortare skolresor, utflykter och dylikt inte får överstiga 20-30 kronor. Avgiften får tas ut högst en till två gånger per termin.

Kalmar kommun har bestämt att inga aktiviteter i kommunens skolor ska kosta barn eller deras föräldrar några pengar. De ska alltså inte behöva vara med och medfinansiera utflykter och annat utan dessa kostnader ska till fullo bäras av skolan.

I Uppsala kommun förekommer det inte att skolklasser samlar in pengar genom att barn betalar en lika stor summa. Uppsala kommun anser att den typen av avgifter inte ska finnas i kommunens skolor.

 Majblomman uppmanar alla kommuner och skolor att följa dessa tre kommuners goda exempel och garanterar en avgiftsfri skola och tydligt definiera vad en obetydlig avgift innebär.

 -          Undersökningar som Majblomman gjort bland föräldrar, barn och lärare visar att många upplever det som ett problem att skolan tar ut avgifter. Samtidigt ansökte fler barnfamiljer under 2009 än året innan om hjälp från Majblomman för att finansiera skolaktiviteter. Detta visar att de avgifter som tas ut i skolan inte är obetydliga för alla utan att många behöver ekonomisk hjälp för att barnen ska kunna delta i skolans aktiviteter. För många familjer går smärtgränsen vid 20 kronor per barn och tillfälle, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund.

 Under 2009 delade Majblomman ut 710 000 kronor för skolaktiviteter och hjälpmedel i skolan till enskilda barn. Dessutom beviljades drygt 1 miljon kronor till gemensamma klassaktiviteter, och ytterligare drygt 4 miljoner kronor som skolan får när de deltar i Majblommans insamling.

För ytterligare information:
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

 

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera