Skip to main content

Härliga, besvärliga sommarlov

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 13:18 CEST

- Vad ska du göra på sommarlovet?  En spännande fråga för alla barn som tar sommarstuga, glass och utflykter för givet. Inte lika kul för barn som lever i resurssvaga familjer. De hamnar lätt i ett socialt tomrum när skolan stänger. Om förskole- och fritidsverksamhet också inskränks blir dessa barns sommarlov mycket besvärligt. Majblomman presenterar idag sin årliga kommunrapport, där organisationen bland annat kartlagt kommuners omsorg och aktiviteter under sommarloven.

Problemet är inte nytt, men fortfarande närvarande i många svenska kommuner. Det visar Majblommans kommunrapport ”Det som är bra för barn, är bra för kommunen” som granskar arbetet mot barnfattigdom på kort och lång sikt. I den har vi bland annat kartlagt kommuners omsorg och aktiviteter för barn under sommarloven.

Krasst sett innebär sommarlov att familjens utgiftsbörda ökar då barnen äter alla måltider hemma. Därmed kan fritids och sommarlovsaktiviteter vara avgörande för ett grundläggande välmående. Det kan också innebära att utsatta barn får vara med om sommaraktiviteter och känna sig ”som alla andra”.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritids till skolbarn under 13 år. Detta gäller även sommartid. Av Majblommans kommunenkät framgår ändå att bara tio procent har fritidsverksamhet och fritidsgårdar öppet som vanligt under hela sommarlovet. 42 procent håller öppet men stänger några, medan 38 procent uppger att de inte har öppet hela sommarlovet .

Två tredjedelar av kommunerna (149 st) anordnar läger eller andra sommarlovsaktiviteter. Av
dessa erbjuder 61 kommuner dessa aktiviteter kostnadsfritt för alla barn. 27 av kommunerna erbjuder dessa kostnadsfritt efter individuell prövning.

64 procent erbjuder läger eller bara sommarlovsaktiviteter av annat slag. Men det är bara 29 procent som svarar att aktiviteterna är avgiftsfria. 13 procent anger att de kan vara det efter individuell prövning.  Här kan nämnas Trollhättan och Kalmar som båda ordnar kostnadsfria sommarläger.

I 33 kommuner betalar socialtjänsten ut extra sommarlovsbidrag till barnfamiljer
som uppbär försörjningsstöd.

- Det är glädjande att många kommuner gör mycket bra för barnen och vi lyfter gärna fram det i vår rapport som goda exempel, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare, samtidigt som hon uppmanar fler att följa efter.

Utifrån alla bidragsansökningar som kommer till Majblommans 650 lokalföreningar ser vi en rad åtgärder som skulle minska barns utanförskap. När det gäller sommarlovet är åtgärderna:

- Att hålla barnomsorg och fritids öppet hela sommaren.
- Att anordna kostnadsfria läger eller andra meningsfulla sommaraktiviteter.


- För Majblomman är sommarlovet en angelägen fråga. Drygt en tredjedel av alla bidrag som Majblomman beviljar handlar om sommarlovet. Förra året delade vi ut sammanlagt  5 miljoner kronor till läger, semester med familjen, utflykter och mycket annat skoj. Dessutom driver Majblomman ett eget läger på Galtarö med plats för 180 barn från hela landet, säger Lena Holm Majblommans generalsekreterare

Bilagor till Pressmeddelande: Rapporten "Det som är bra för barn är bra för kommunen".
Listor över de kommuner som är förebilder samt diagram.


______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera