Skip to main content

Julklappsinsamlingar och avgifter ett gissel i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 08:00 CET

I december har de flesta barnfamiljer späckat schema, med julmarknader, luciatåg och insamlingar till lärarjulklappar. Otillåtna avgifter förekommer, och slår mot de barnfamiljer som lever på marginalen. Majblommans nya kommunrapport belyser ett problem som finns runt om i landet.

För ekonomiskt utsatta familjer kan det vara nog så tufft att få ihop julklappar till barnen. Mot slutet av terminen kommer traditionella inslag i skolan till. Det kan handla om att barnen behöver rätt kläder till luciatåget, fikapengar till julbazaren och om insamlingar där alla i klassen ombeds ge ett bestämt belopp till julklappar åt lärare. För trots tydliga regler i skollagen lever problemet med otillåtna kostnader kvar på många håll. Utgångspunkten är att svensk skola ska vara fri från alla slags elevavgifter. Undantag tillåts vid enstaka tillfällen om att det handlar om så kallat obetydliga belopp. Majblommans färska kommunundersökning visar att 57 procent av de kommunerna har en policy för obetydliga kostnader. 32 procent av kommunerna har inte någon sådan policy, medan 12 procent svarar att de inte vet. Bland dem som har en policy anger 48 procent att man har nolltolerans mot avgifter.

Har din kommun/stadsdel tagit fram en policy/riktlinje för obetydliga kostnader i skolan och övriga insamlingar i skolan för till exempel friluftsdagar, studieresor, utflykter anordnade av skolan?

- Majblomman vill lyfta problemet med kostnader i skolan ur barnets perspektiv. Det är de många små beloppen som ska betalas som tär, och det är barnen som får stå där med för litet lusselinne eller som inte får vara med och ge fröken en julklapp. Kommunerna måste göra läxan och bli tydliga med vad som gäller för kostnader i skolan, säger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

Skolor som deltar i Majblommans insamling behåller alltid en egen del, som ska gå till inköp till verksamheten för barns bästa. Det kan handla om lucialinnen, skridskor och liknande för utlåning. Våra stöttar just nu många barn inför december, då det är extra svårt att inte ha råd. Insatserna gäller allt från pengar till vinteroveraller och stövlar till julmat och leksaker. Det handlar inte om lyx, utan om att få känna trygghet och glädje, precis som alla andra barn.

Välkommen med frågor till

Lena Holm – generalsekreterare: 070-699 45 61

Liv Landell – pressekreterare: 0708-742 713

Länk till Kommunrappporten ”Hållbara kommuner har barnets perspektiv”,

Vill du se hur det ser ut i din kommun? Uppgifter finns i ”Listor och diagram över kommunernas enkätsvar”

Majblommans länsstatistik över bidrag till enskilda barn.

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera