Skip to main content

Lars Bäckström och Hugo Lagercrantz tar plats i Majblommans styrelse

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 15:00 CEST

Majblommans förbundsstyrelse förstärks. I samband med årsmötet tar landshövding Lars Bäckström över som ordförande och barnläkaren Hugo Lagercrantz tar plats i styrelsen, som är sammansatt utifrån barns behov.

Lars Bäckström har en lång politisk karriär inom vänsterpartiet bakom sig, bland annat som gruppledare i riksdagen, ledamot av finansutskottet och skatteutskottet och en rad andra förtroendeuppdrag inom riksdag och myndigheter. Nu är han landshövding i Göteborg och tar över efter Göte Bernhardsson som ordförande i Majblomman.

- Samhället kommer aldrig att vara så utbyggt att det inte finns fattigdom. Det kommer alltid att finnas behov av extra insatser som de Majblomman står för, säger Lars Bäckström.

Också Hugo Lagercrantz - professor och barnläkare - tar plats i Majblommans förbundsstyrelse. Han är professor i barnmedicin vid Karolinska institutet, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och har varit ordförande i Barnläkarföreningen.

Hugo Lagercrantz har dessutom skrivit ett flertal böcker om barnets hjärna och sjukdomar, och är en orädd och flitig debattör.

- Att många barn och ungdomar besväras av psykosomatiska sjukdomar och tycker att livet är meningslöst uppfattar jag som det största hälsoproblemet vid sidan av hjärnsjukdomar hos gamla, säger Hugo Lagercrantz. Det är därför anmärkningsvärt att man satsar så lite forskningsanslag inom dessa områden jämfört med vad som satsas på forskning om cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Barnet i samhället från ett barnläkarperspektiv
Hugo Lagercrantz föreläser på ett seminarium i Göteborg som Majblomman arrangerar i samband med årsmötet.

Tid: Klockan 10.00-12.00 fredagen den 12 september
Plats: Landshövdingens residens, Södra Hamngatan 3, Göteborg.

Hugo Lagercrantz kommer att diskutera varför förskolebarnet inte kan välja - hjärnan är omogen. Vidare kommer han att försöka förklara varför tonåringarnas framhjärna är omogen och brister när det gäller omdöme och exekutiva funktioner. Föräldrar och lärare bör därför avråda ungdomar från att välja vissa yrken. Han kommer också att referera till några nya studier som visar att även små barn är osjälviska.

Fattigdom skambelagt
Att barnfattigdom är en realitet också i Sverige har visats i en rad undersökningar. Familjer med bara en vuxen är de som oftast har det svårt.

- Fattigdom är ett relativt begrepp. Men visst finns det fattiga i Sverige. De barn vars föräldrar har ont om pengar upplever naturligtvis att de inte har samma möjligheter som kamraterna. Det försöker barnen dölja eftersom fattigdom upplevs som skambelagt, säger Lars Bäckström.

Han hoppas att hans långa politiska erfarenhet kan komma till nytta i Majblommans arbete för barnens bästa. Han har ett stort kontaktnät och erfarenhet av folkrörelsearbete.

- Majblomman är främst en ideell organisation som arbetar med direkthjälp, men Majblomman är också en folkrörelse som vill påverka barns villkor.

Majblomman har drygt 700 lokalföreningar där 15 000 volontärer är engagerade. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. I fjol samlade 100 000 barn in 46 miljoner kronor under de två veckor som insamlingen pågick.

- Lars Bäckströms och Hugo Lagercrantzs engagemang stärker Majblommans unika roll som barnhjälpsorganisation med expertkunskap och bred lokal förankring, säger Lena Holm, generalsekreterare . Vi har barns aktuella behov i fokus och anpassar vår organisation för att förbättra livskvalitén för barn och ungdom i Sverige.

Barns behov styr
Förbundsstyrelsen, som är Majblommans högsta organ, ansvarar för att Majblommans syfte uppnås och svarar för medelsförvaltning och kontroll av att insamlade medel fördelas efter Majblommans syfte och de krav på fördelning till ändamål som Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) har.

Styrelsen är behovssammansatt, den förändras i takt med att barns behov och villkor förändras. I styrelsen ingår dels representanter för Majblommans lokalföreningar, dels bland andra Gunnar Ahlsten, docent och verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset, barnneurologiska verksamhetsområdet i Uppsala, Anna Carlsson, jur.kand och föredragande, Kammarrätten i Stockholm, Barbro Ekström-Jodal, professor pediatrisk anestesiologi och intensivvård, Per-Anders Rydelius, professor barn- och ungdomspsykiatri, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Annika Dahlgren Sandberg, professor i barnklinisk psykologi, Göteborgs universitet och Rolf Zetterström som är professor i pediatrik.

För anmälan till seminariet och ytterligare information:

Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera