Skip to main content

Majblomman lanserar studiematerial som bekämpar barnfattigdom i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 08:09 CET

För tredje året i rad får landets lärare och skolsköterskor ett efterlängtat material att använda i skolans värdegrundarbete. Studiematerialet ”En riktig kompis” lanseras i samband med inspirationsseminariet ”Att främja barns och ungdomars hälsa, utveckling och sociala gemenskap”. Deltar gör bland annat Stefan Einhorn som föreläser om medmänsklighet och konsten att vara snäll.

- Fattigdom är inget man skyltar med. I skolor runt om i Sverige finns det massor av barn som upplever ständigt utanförskap på grund av familjens ekonomiska situation. Med hjälp av studiematerialet ”En riktig kompis” vill vi stimulera lärare att våga diskutera frågan med sina elever, säger Lena Holm, Generalsekreterare för Majblommans Riksförbund.  

Studiematerialet är framtaget i samarbete med Birgitta Kimber, läromedelsförfattar och skapare av SET-programmet. Det innehåller animerade filmer om barns funderingar som bygger på samtal med barn och beskriver barns upplevelse av att inte ha råd att följa med på lägerskola, inte ha råd med glasögon eller göra något på sommarlovet. Till filmerna finns en lärarhandledning med övningar och fakta om barnfattigdom.

Under dagens inspirationsseminarium finns barn från Adolf Fredriks Musikklasser på plats för att underhålla och berätta om hur det är att sälja majblommor. De är några av de 100.000 barn som påbörjar försäljningen den 13 april. Förra året samlade barn in 49,5 miljoner kronor på två veckor genom att sälja majblommor. Pengarna användes som stöd till barn som lever i fattiga familjer i Sverige. Det handlade om bidrag till glasögon, aktiviteter i skolan, cyklar, medlemsavgift till fotbollsklubben och mycket annat som barn behöver för att kunna vara med i gemenskapen med sina kompisar.

För ytterligare information:

Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera