Skip to main content

Majblomman startar riksomfattande sommarlovsstöd

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 13:10 CEST

Majblomman satsar inför nästa år på sommarverksamhet för barn över hela landet. Vi gör det genom att våra lokala Majblommeföreningar får mer resurser att satsa på lokala sommarlovsaktiviteter. Vi startar också en Sommarlovsfond, där Majblommeföreningarna kan söka pengar till aktiviteter för barn på sin egen ort.

- Vi har tyvärr sett att många kommuner drar ner på barnomsorg och fritidsverksamhet under somrarna. Då kan vår satsning vara ett komplement som ger barnen möjlighet till sommaraktiviteter på hemorten, säger Majblommans styrelseordförande Bo Norming.

Satsningen på en Sommarlovsfond finansieras genom att Majblomman säljer kolonifastigheten på Galtarö norr om Stenungsund. Genom försäljningen kommer Majblomman att kunna ge bidrag till aktiviteter över hela landet. Hur stor den nyinrättade sommarlovsfonden blir beror på intäkterna från försäljningen av fastigheten.

Koloniverksamheten på Galtarö startades 1939 och har tagit emot omkring 170 barn per år, främst från Västra Götalandsregionen och Halland. Det har sedan flera år tillbaka stått klart att det krävs mycket stora renoveringar och investeringar för att kunna driva verksamheten vidare på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

  • Vi vill kunna driva verksamheten på ett sätt som motsvarar våra egna och andra intressenters högt ställda krav. Det går tyvärr inte utan stora ekonomiska insatser, säger Bo Norming.

Ett omfattande utredningsarbete har visat att varken Majblommeföreningarna  eller Riksförbundet har möjlighet att finansiera de stora renoveringar som behövs. Ett flertal kommuner inom Göteborgsregionen har kontaktats men det finns ingen upphandling av sommarlovsverksamhet. Andra organisationer har kontaktats, men inte heller de har intresse av sommarverksamhet. Dessa har heller inte varit intresserade av att köpa och driva verksamheten vidare.

  • Det är förstås mycket tråkigt att behöva lägga ner en verksamhet som betytt mycket för de barn som fått vara där, men vi måste se till alla barns behov i hela landet, säger Bo Norming.

Beslutet om att lägga ner sommarverksamheten och sälja togs enhälligt vid årsmötet för Majblommans representantskap i går. Sommarpersonalen och kanslipersonalen på Majblomman har i samband med detta informerats.

För mer information kontakta:
Bo Norming, Majblommans styrelseordförande.
Telefon 072 – 514 72 64


______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn.  Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera