Skip to main content

Majblommans utser Umeå till Årets barnkommun 2012

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 15:00 CEST

Umeå toppar listan på barnhjälpsorganisationen Majblommans årliga kommunranking. Deras arbete med Majblommans prioriterade frågor – planer och kunskap för att bekämpa barnfattigdom, en avgiftsfri skola och ett fint sommarlov - visar på ambitioner och framtidsplaner som andra kommuner kan inspireras av. 

Majblommans undersökning skickas till Sveriges alla kommuner och storstädernas stadsdelar. Frågorna riktar sig till tre förvaltningar; skola, socialtjänst och fritid samt kommunledningen. Det handlar om de frågor som ligger Majblomman extra varmt om hjärtat; att kommunerna ska följa skollagen och inte tillåta dolda avgifter i skolan, att man ska ta ett större ansvar för barn även under sommarlovet samt att man har planer för att möta barnfattigdom och kunskapsrutiner för de kommunanställda som tar beslut som rör barn.

- Vi vill lyfta fram Umeå som är en av de kommuner som gör bra saker för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vi konstaterar även i år att många kommuner är lite vilsna och gör alldeles för lite, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Bara elva kommuner har en plan för att bekämpa barnfattigdom och ytterligare sexton anger att de har en på gång – av 290 kommuner i landet. Det är illavarslande. Därför vill vi visa på goda exempel som andra kommuner kan inspireras av.

- Jag är jätteglad. Vi har gjort medvetna satsningar på barn och unga under många års tid, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå. Vi har en avgiftsfri skola, och det är viktigt ur ett barnperspektiv för att alla ska kunna delta på lika villkor. Vi har alltid trott på det förebyggande arbetet för att spara pengar senare, så vi gör stora sociala investeringar i barn och unga.

Förutom en avgiftsfri skola har Umeå tagit goda initiativ på flera områden. Kommunen ordnar avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och erbjuder sina elever datorer i skolan från och med årskurs 7, datorer som eleverna också får ta med hem. Umeå har nyligen gjort en kartläggning som ska mynna ut i en rad åtgärder för att förbättra för de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Dessa initiativ, befintliga såväl som planerade, vill Majblomman uppmuntra och lyfta fram och utser därför Umeå till Årets barnkommun, Majkommun, 2012.

Läs hela rapporten på www.majblomman.se

För ytterligare information:
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070-699 4561, e-post lena.holm@majblomman.se

Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå, telefon 070-550 4785

Marina Andersson, PR-ansvarig, Majblommans Riksförbund,
telefon 070-600 6445, e-post marina.andersson@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera