Skip to main content

Nu är Majblommans handbok om avgifter i skolan här!

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2014 08:00 CET

Året har börjat med ett offentligt samtal om avgifter och insamlingar i skolan. Debattartiklar och ledare om ”gratis” matsäck har varvats med diskussioner om föräldrars moral. Vi på Majblomman känner igen funderingarna, efter många års arbete med barn i ekonomisk utsatthet. Detta har fått oss att sätta ihop en praktisk handbok, som vänder sig till alla som funderar över vad som egentligen är okej i skolan.

Kan man kräva att alla elever lägger femtio kronor i klasskassan? Är det grönt att ta betalt för entrébiljetten vid studiebesöket? Får man skramla till lärarens avslutningspresent? Svaren finns i skollagen. I korthet innebär den att:

  • barns utbildning ska vara avgiftsfri. Skolan får alltså varken ta betalt för böcker, lunch, studiebesök eller något annat som behövs för att hänga med.

  • skolan får göra undantag för enstaka, obetydliga kostnader. Det kan handla om matsäck, någon gång per termin.

  • insamlingar till klasskassor och klassresor måste genomföras frivilligt, och komma alla klasskompisar till godo.

Hur skollagen ska tolkas är inte självklart. Med vår handbok reder vi ut vad som gäller, och varför. Vårt perspektiv baseras på många års kontakter med barn i ekonomisk utsatthet. Våra undersökningar bidrar också till att vi rekommenderar försiktighet. Konkret uttryckt ska skolbarn inte behöva bidra med mer än 20 kronor, och det får inte hända mer än någon gång om året.

Vår handbok innehåller också förslag på hur man kan få till en kostnadsfri skola, och ändå aktiviteter. Det är fullt möjligt, och dessutom roligt för barnen.

Tanken med Majblommans handbok är att alla vuxna som berörs ska kunna använda den, och skapa en verkligt avgiftsfri skola. Vi vet att det går. Den politiska samstämmigheten kring att skolan ska vara kostnadsfri och vara kompensatorisk är överväldigande, och vi tolkar även den allmänna opinionen så.

  • Människor som arbetar med barn i skolan behöver kunskap om hur ekonomiskt utsatta barn varje dag brottas med oron över kostnader och känslan av att vara utanför. Har man kunskap fattar man klokare beslut som gör att alla kan vara med. Jag hoppas vår handbok ska ge kunskap och väcka empati, säger Lena Holm Majblommans generalsekreterare.

Här finns "En praktisk handbok för dig som funderar över avgifter och insamlingar i skolan".


______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera