Skip to main content

Pressinbjudan: Kom till Majblommans seminarium i Almedalen!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:36 CEST

Det som är bra för barnen är bra för kommunen


Måndag den 1 juli, klockan 13:00 – 14:15 
Plats: Högskolan (Uppsala universitet), 
Cramérgatan 3, sal D20


På Majblommans seminarium i Almedalen 2013 lyfter vi fram de goda exemplen. Vi hittar dem genom att göra vår årliga kommunundersökning, som vi presenterar på seminariet. 

Kommuners förutsättningar är väldigt olika och utmaningarna är många för att barn i ekonomisk utsatthet ska få lika goda livschanser som andra. 

Majblommans lokalföreningar får varje år tiotusentals ansökningar om bidrag till saker som de flesta av oss tar för givna. Bidragsansökningarna ger en aktuell spegling av den vardag som barn i ekonomiskt utsatta familjer lever i. En vardag som ofta handlar om att hantera, känslomässigt såväl som praktiskt, att man inte har samma förutsättningar som sina kompisar. Majblomman har ett ansvar att beskriva denna verklighet och att driva frågor som kan göra skillnad för de här barnen och på sikt bekämpa barnfattigdom i Sverige. 

Barn, som har väldigt lite att säga till om i vårt samhälle, ska inte bli offer för neddragningar. Studier visar att det går att räkna på hur kommunerna sparar pengar på tidiga insatser. Motsatsen, att dra ned på omsorgen om barnen, riskerar att få konsekvenser på längre sikt, både för samhällsekonomin och för enskilda individer.

En stor del av barns välfärd organiseras i kommunerna. Det handlar till exempel om föreningsliv, -kollektivtrafik och social välfärd. Men framför allt handlar det om skolan, barns absolut viktigaste arena, som ska vara kompensatorisk och erbjuda alla barn, oavsett omständigheter, de bästa tänkbara förutsättningarna för sin framtid. Därför genomför vi varje år den här undersökningen av landets kommuner. 

Programdetaljer:

Det som är bra för barnen är bra för kommunen – Majblommans aktuella kommunrapport 

Lena Holm, Majblommans generalsekreterare, presenterar rapporten utifrån barns behov och belyser särskilt goda exempel från undersökningen. 

Årets Majkommun 2013 diplomeras och presenterar sitt arbete

Angelica Rage, kommunstyrelsens ordförande i Forshaga, presenterar hur de arbetar med sin handlingsplan för minskad barnfattigdom, en plan som innehåller både strategier och konkreta åtgärder för ekonomiskt utsatta barn. Forshaga är en kommun med stora utmaningar och en stark drivkraft från högsta kommunledning.

Sociala investeringar – ett nytt synsätt för långsiktiga resultat 

Lena Hök, ansvarig för Skandias Idéer för Livet, berättar om Skandias arbete med att synliggöra utanförskapets pris och lyfta förebyggande insatsers värde. Nästan 70 kommuner är utbildade i de verktyg som Idéer för Livet har tagit fram inom sociala investeringar och Lena resonerar runt utmaningar och möjligheter med att skapa ett mer långsiktigt förhållningssätt. 

För mer information kontakta:

Lena Holm, generalsekreterare, Majblomman, 0706 99 45 61
Anna Lundberg, kommunikatör, Majblomman, 0736 42 38 11


Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera