Skip to main content

Seminarium i Riksdagen: Låt inte krisen gå ut över barnen!

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:00 CEST

I dag den 23 april arrangerar Riksdagens scoutnätverk och tvärpolitiska barngrupp tillsammans med Majblomman, Scouterna, Fryshuset och Makalösa Föräldrar ett seminarium om barnfattigdom. Vad kan vi göra för att erbjuda trygghet till barn i tuffa tider?

Alltför många barn har inte råd att följa med på skolresor, utöva ett fritidsintresse, få kläder till gymnastiken eller medicin och glasögon om de behöver det. Den situationen riskerar att förvärras. Arbetslöshet och hot om arbetslöshet drabbar barn hårt.

Tid: Klockan 13.00 - 15.50 torsdagen den 23 april

Plats: Sveriges riksdag, Mynttorget 2, lokal L4-17

Program:

Välkomna
Lena Holm, Majblommans Riksförbund och Johan Strid, Scouterna

Ekonomiskt utsatta familjer i kristider; 90-tal, nutid och framtid
I prognoserna räknar man nu med att arbetslösheten kommer att stiga till över 10 procent nästa år. Antalet bidragssökande ökar. Vilken effekt har den ekonomiska krisen på barnfamiljers situation?
Försäkringskassans analytiker Mats Johansson presenterar de familjepolitiska stöden.

Föräldrar har inte råd med medicin och glasögon till barnen
Majblommans årsrapport visar att nästan var tionde förälder har väntat med att hämta ut läkemedel till sina barn av ekonomiska skäl och närmare 23 000 barn har inte fått nya glasögon, trots att de har synfel. Vad bör göras för att förbättra barns villkor?
Lena Holm, Majblommans generalsekreterare

Redo tillsammans
Scouterna och Stena Fastigheter AB informerar om sitt samarbete i Angered, Göteborg som ett exempel på hur ideell sektor och näringsliv tillsammans kan göra en skillnad.
Maria Johansson, projektledare mångfald, Scouterna och Anna Dybeck, relationsförvaltning, Stena Fastigheter

Fryshuset presenterar exempel från verksamheterna som exempel på samverkan med offentlig verksamhet och näringsliv på barns arenor.
Jenny Jappah och Selene Cortes, Barn till Ensamma Mammor och Ahmed Abdirahim, Lugna Gatan Citygruppen, Fryshuset

14.30 Panelsamtal och allmän diskussion

Lars Hellgren, UPP-centrum, Socialstyrelsen, Mats Johansson, Försäkringskassan, Maria Johansson, projektledare mångfald, Scouterna, Stefan Möller, Socialnämndens ordförande (m), Staffanstorps kommun, Helene Sigfridsson, Sveriges Makalösa Föräldrar samt Ahmed Abdirahim, Lugna Gatan

15.45 Summering och avslutning

Anmälan görs till Katarina Bivald, Scouterna: 073 274 66 17, katarina.bivald@scout.se

För ytterligare information:
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund, Telefon 031-60 68 91, 070-699 45 61 E-post lena.holm@majblomman.se

_______________________________________________________________________________

Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med drygt 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Vi ger bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! som syftar till att barn ska få komma till tals i beslut som rör dem.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera