Skip to main content

Stort stöd för glasögonreform

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2010 12:00 CEST

Åtta av tio personer anser att glasögon till barn bör vara subventionerade. Det visar en undersökning av Novus Opinion som presenterades under tisdagen vid Majblommans seminarium i Almedalen.
- Vi känner att vi har opinionen på vår sida och nu måste politikerna agera. Hörselskadade barn har rätt till hörhjälpmedel utan kostnad. Ett motsvarande stöd för barn med synfel saknas vilket vi anser vara fel, säger Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund.

Majblommans riksförbund arrangerade under tisdagen ett seminarium i Almedalen på temat ”För en kvarts miljon barn är det val varje dag”. Det handlar om barn som växer upp i familjer med knappa ekonomiska villkor och vars föräldrar måste prioritera mellan barnets olika behov.

- Politikerna gör inte tillräckligt för att stödja de här barnen. För Majblomman är det tre frågor som är extra viktiga. Det handlar om att kommunerna ska följa skollagen och inte tillåta dolda avgifter i skolan, barn med synfel måste få glasögonbidrag och kommunerna måste ta ett större ansvar för barn även under sommarlovet, säger Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund.

Vid seminariet presenterades en färsk undersökning från Novus Opinion som visar att Majblomman har ett starkt stöd bland medborgarna för sina krav.  Undersökningen visar att fyra av tio föräldrar med barn tvingats skjuta upp ett köp av glasögon till sina barn på grund av att de saknat pengar. Novus Opinion har intervjuat 1000 personer och av dem anser 84 procent att landstingen bör subventionera glasögon till barn på samma sätt som hörhjälpmedel till barn med hörselfel.

Lena Holm kunde också med stöd av undersökningen visa att en majoritet av befolkningen anser att grundskolan ska vara helt avgiftsfri trots att det i dag är vanligt att skolor tar ut avgifter för olika aktiviteter. Undersökningen visar att 36 procent av föräldrarna har haft svårt att betala för aktiviteter i skolan.

- Kalmar kommun har en policy om att inga aktiviteter i kommunens skolor ska kosta barn eller deras föräldrar pengar. Sju av tio intervjuade svarade att de vill att kommunerna inför en policy liknande den som finns i Kalmar, säger Lena Holm.

För ytterligare information:
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera