Skip to main content

Studiematerial från Majblomman ska hjälpa elever och lärare att prata om ekonomisk utsatthet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 17:30 CET

För sjunde året i rad ger barnhjälpsorganisationen Majblomman ut ett studiematerial om barnfattigdom för mellanstadiet. Det digitala spelet Kompisspelet syftar till att sätta igång en diskussion som avdramatiserar och minskar skamkänslorna kring ämnet ekonomisk utsatthet. Det allvarliga ämnet till trots har spelet ett lättsamt upplägg, med illustrationer och musik som speglar några situationer som kan uppstå under en helt vanlig skoldag.  

Att bryta tabun kring ekonomisk utsatthet är viktigt för att kunna förstå de barn som är drabbade och lägga upp skolverksamheten så att den inkluderar alla elever. En beståndsdel är att barn får möjlighet att diskutera ämnet och utveckla en empatisk attityd.

–  Vi vill ge lärare och elever enkla redskap, som är roliga att använda, för att sätta igång en diskussion om vilka konsekvenser det ekonomiska utanförskapet kan få, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Det är viktigt att barnen själva får fundera över vad de kan göra för att underlätta för någon som har det tufft.

–  Det är ett svårt ämne, eftersom det ofta upplevs skamligt att ha ont om pengar, säger Lena Holm. Och just därför är det så viktigt. De drabbade barnen blir experter på att dölja sin situation och skyddar sina föräldrar. Föräldrarna gör också ofta allt för att inte visa hur familjen har det, till exempel genom att man sjukskriver sina barn när det är dags för utflykt. Barnen stängs ute, inte bara från skolgången, utan också från gemenskapen med sina kamrater.  

Studiematerialet är en av flera insatser som Majblomman gör för att uppmärksamma frågan om barnfattigdomens effekter i skolan. Framför allt riktar organisationen sig till politiker och tjänstemän på kommunnivå för att begränsa de avgifter som skolor tillåts ta ut för aktiviteter som ingår i undervisningen. Majblommans senaste kommunundersökning visade att nära hälften av landets kommuner saknar en policy för avgifter i sina skolor. Många kommuner följer Skolinspektionens rekommendationer, men de är för höga. Det finns också ett problem i de dolda avgifter som uppstår till exempel när barnen ska ta med matsäck hemifrån till en utflykt. Det handlar helt enkelt om att följa skollagen och erbjuda en kostnadsfri skola.

Spelet finns på www.kompisspelet.se.  

För ytterligare information:

Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

Marina Andersson, PR-ansvarig, Majblommans Riksförbund,
telefon 070-600 64 45, e-post marina.andersson@majblomman.se


______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera