Skip to main content

Studiematerial från Majblomman ska öka kunskapen om barnfattigdom i skolan

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2012 08:30 CET

Kunskapen om barnfattigdom är låg i skolan. Men det är inte lärarnas fel. Problemet är svårt att upptäcka eftersom barnen blir experter på att dölja sin situation. Majblomman ger för sjätte året i rad ut ett studiematerial som ska öka kunskapen i detta tabubelagda ämne hos både lärare och elever. 

Skollagen är tydlig med att svensk skola ska vara lika för alla. Men när obligatoriska moment kostar pengar är det inte alltid så. Det handlar om summor som kan tyckas obetydliga, men kostnaden för en bussbiljett kan vara helt omöjlig för en familj med begränsade inkomster och barnen stängs då ute från aktiviteterna. Det ser Majblomman i de bidragsansökningar som man får in varje år.

– De bidragsansökningar vi får in ger en aktuell bild av behovsläget och vi har ett stort ansvar i att dela med oss av denna kunskap, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblomman. Studiematerialet är ett sådant sätt. Barn i ekonomiskt utsatta familjer har inte möjlighet att delta i alla delar av sin skolgång, och det är naturligtvis inte acceptabelt.

Syftet med utbildningsmaterialet är att avdramatisera ekonomisk utsatthet. Att bryta tabun är viktigt för att kunna förstå de barn som är drabbade och lägga upp verksamheten så att den inkluderar alla elever.

– Det kan vara svårt för lärare och annan skolpersonal att upptäcka problemet, säger Lena Holm. Barnen blir experter på att dölja sin situation. Föräldrarna gör också ofta allt för att inte visa hur familjen har det, till exempel genom att man sjukskriver sina barn när det är dags för utflykt. Barnen stängs ute, inte bara från skolgången, utan också från gemenskapen med sina kamrater.

Studiematerialet består av ett digitalt spel, Kompisspelet, och en lärarhandledning. Det tar upp olika situationer där barn hamnar utanför gemenskapen med kompisarna, både i skolan och på fritiden, på grund av sin familjs ekonomiska situation. Kompisspelet är illustrerat av Magnus Carlsson, som bland annat är känd för den animerade serien De tre vännerna och Jerry. Spelet kan spelas enskilt och i grupp och innehåller tillfällen för diskussion och reflektion.

Spelet och lärarhandledningen kan laddas ned från majblomman.se. 

För ytterligare information: 
Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

Marina Andersson, PR-ansvarig, Majblommans Riksförbund,
telefon 070-600 64 45, e-post marina.andersson@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera