Skip to main content

Studiematerial ökar kunskapen om barnfattigdom

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 08:31 CET

För femte året i rad delar Majblomman ut studiematerial till skolor. Materialet är en film där barn berättar om sina upplevelser av fattigdom. Filmen ska ge lärare en ökad kunskap om barnets perspektiv och tips på hur man kan agera för att mildra effekten av barnfattigdom.

Barnfattigdom är ett faktum i Sverige och det är framför allt i skolan som det blir tydligt. Skolan har en lärarsituation och pedagogik som bygger på barnens medverkan men den måste också vara inkluderande när det gäller barnets möjlighet att delta.

Majblomman får varje år ungefär 50 000 brev från barnfamiljer och alla dessa brev vittnar om en hårt pressad ekonomisk situation och utsatthet. Inte sällan handlar det om problem att få fram pengar till en matsäck, inträde till simhallen vid simundervisning, friluftsdagen, glasögon, datorer eller att inte kunna följa med på cykelutflykten därför att barnet inte har en cykel. Det är inte den enskilda matsäcken eller inträdet som är besvärlig – det är de sammanlagda kostnaderna av små utgifter som regelbundet efterfrågas.

 - Lärare har dålig kunskap om barnfattigdomens villkor vilket inte beror på att de är oengagerade utan på att föräldrar och barn i en fattig familj gör allt för att det inte ska märkas. Jag hoppas att Majblommans studiematerialet som innehåller en lärarhandledning med fakta och goda exempel, ska leda till att alla barn får lika rätt till utbildning, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Tips till utflykten
Börja utflykten i matsalen och säg inte att de elever som vill ha lite extra gott gärna får ta med sig egen mat! Så här säger en flicka på frågan om hon varit med om att inte kunna delta i en aktivitet i skolan. ”När vi ska på utflykt är jag den enda som tar skolans mat, de andra tycker jag är konstig och jag känner mig såååå dum”.

 Barns rätt till glasögon
I de flesta landsting har man ett bidrag till barn som har nedsatt syn, upp till 7 års ålder. Det är bra men barn med synfel måste garanteras gratis glasögon under sin skoltid, på samma sätt som barn får en hörapparat när de har nedsatt hörsel. Barn vars föräldrar som får försörjningsstöd har rätt till glasögon. Men alla familjer med låga inkomster och som inte har försörjningsstöd har det mycket svårt att få pengarna att räcka till glasögon. I Majblommans senaste föräldraenkät, som gjordes av Novus Opinion svarade 40 procent att de väntat med att hämta ut glasögon till sina barn.

För mer information:
Lena Holm, generalsekreterare, Majblomman, 070 699 45 61, lena.holm@majblomman.se
Se filmen ”Jag vill också vara med”, barns röster om barnfattigdom (3,5 min) på www.majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera