Skip to main content

Trollhättan och Lerum bäst för barn

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 10:00 CEST

Trollhättan och Lerum hamnar på en delad förstaplats i den senaste upplagan av Majblommans årliga kommunundersökning. Deras arbete med Majblommans prioriterade frågor - en kostnadsfri skola och ett fint sommarlov- visar på ett genuint engagemang för barnfattigdomsfrågor som tål att uppmärksammas.

Majblommans kommunundersökning skickas ut till alla kommuner i Sverige. Undersökningen riktar sig till tre förvaltningar; skola, socialtjänst och fritid samt kommunledningen. Frågorna handlar om de frågor som ligger Majblomman extra varmt om hjärtat; att kommunerna ska följa skollagen och inte tillåta dolda avgifter i skolan samt ta ett större ansvar för barn även under sommarlovet.

-          Vi kan återigen konstatera att det på många håll inte görs tillräckligt. Desto mer angeläget är det att lyfta fram de kommuner som utmärker sig i sitt arbete. Trollhättan och Lerum är förebilder i det avseendet och jag vill att andra kommuner ska inspireras av deras arbete, säger Lena Holm, generalsekreterare Majblommans Riksförbund.

Endast 10 kommuner har en plan för bekämpning av barnfattigdom, Lerum är en av dem. Planen innehåller tydliga riktlinjer för vad som beviljas till familjer med barn som lever på försörjningsstöd. Dessutom finns en vilja hos kommunledningen att engagera barn och ungdomar i beslut, exempelvis fördes en dialog med dem gällande utvecklingen av tre nya skolor och en aktivitetspark.

-          Att barnen har en röst och på så sätt får en chans att påverka sin egen omgivning, borde vara en självklarhet. Jag hoppas därför att fler kommuner tar liknande initiativ som Lerum, säger Lena Holm, generalsekreterare Majblommans Riksförbund.

Enligt Trollhättans policy för dolda avgifter skall skolan vara likvärdig och ingen elev eller familj ska hamna i ett läge där kostnader för verksamhet förhindrar deltagande i skolans aktiviteter. Kommunen lägger även en grund för ett härligt sommarlov genom att årligen anordna ett avgiftsfritt läger på Öresjö sommargård dit alla barn mellan 12-17 år är välkomna.

-          Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov. Ett viktig steg på vägen mot måluppfyllelse är att kommuner, likt Trollhättan, erbjuder avgiftsfria sommaraktiviteter, säger Lena Holm, generalsekreterare Majblommans Riksförbund.

För ytterligare information:

Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund,
telefon 031 60 68 91, 070 699 45 61, e-post lena.holm@majblomman.se

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera