Skip to main content

Tusentals skolbarn får vänta länge på de glasögon de behöver

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 09:00 CEST

En ny undersökning, som barnhjälpsorganisationen Majblomman låtit SIFO göra, visar att så många som 29 700 skolbarn i Sverige får vänta innan deras föräldrar har råd att köpa glasögon till dem. Många av dem, minst 16 000, får enligt undersökningen vänta i tre månader eller mer. 10 500 skolbarn får inga glasögon alls. Deras föräldrar har inte råd.

- Det här är förstås oroande siffror, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblomman. Hur ska de här barnen klara av att tillgodogöra sig sin utbildning eller hänga med kompisarna på fritiden om de inte kan se ordentligt?  

Enligt Majblommans undersökning behöver 172 800 skolbarn i Sverige glasögon. Och 17,2 procent av dessa barn får alltså vänta. För en del är väntan kort, glasögonen kommer inom en månad. Men många väntar betydligt längre än så. Minst 16 000 väntar i tre månader eller mer. Och så många som 10 500 skolbarn får inte glasögon på minst ett år.

- Man kan jämföra det här med diskussionen om att barn inte ska få ta ledigt från skolan utanför de ordinarie loven, säger Lena Holm. Då anses en vecka eller två vara för mycket. Här talar vi om barn som inte kan följa undervisningen ordentligt på flera månader.

Majblomman har även frågat om hur hushållen har finansierat glasögonköpen. Av de som har köpt glasögon direkt när barnen har behövt, har 18 procent svarat att de har fått prioritera bort något annat nödvändigt. Många anger kläder och skor eller glasögon och tandläkare till föräldrarna som exempel på sådant man avstått. 8,1 procent av hushållen har betalat på avbetalning eller lånat pengar. Det betyder att 14 000 barn lever i en familj som fått skuldsätta sig för att få råd med barnens glasögon.

I Majblommans senaste rapport ”Majblomman om skolbarns rätt till glasögon” som släpps idag finns en utförligare beskrivning av undersökningen, samt en färsk kartläggning av landstingens bidrag för barns glasögon.

Majblomman menar att barn ska få glasögon som hjälpmedel och medicinsk behandling under sin grundskoletid. Majoriteten av landstingen saknar idag bidrag till barn med vanliga synnedsättningar. De barn vars föräldrar inte har råd med glasögon är hänvisade till socialtjänsten eller ideella organisationer. Glasögon borde vara kostnadsfritt för barn, på samma sätt som hörapparater är det.

 

 

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera