Skip to main content

Fastighetsmäklare bedömer oförändrade bostadspriser – stor enighet råder bland 2 000 fastighetsmäklare i hela landet

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:01 CEST

Antalet bostadsaffärer kommer att öka medan priserna bedöms förbli oförändrade. De viktigaste marknadskrafterna som påverkar bostadsmarknaden i dagsläget är räntenivån och sysselsättningen. Resultatet redovisas i Mäklarinsikt, Sveriges första rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden.

Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömning av sin lokala bostadsmarknad, hur den har sett ut de senaste tre månaderna (jan-mars) samt hur den kommer att förändras och utvecklas under de tre kommande månaderna (april-juni). Resultatet är statistiskt nedbrytbart för samtliga 21 län och även för 22 kommuner. Mäklarinsikt ska presenteras fyra gånger per år.

Räntan och sysselsättningen är de krafter som svenska fastighetsmäklare bedömer har störst inflytande på hur deras lokala bostadsmarknad utvecklas. I storstadsregionerna bedömer flest att räntan är viktig, medan arbetsmarknaden dominerar som avgörande i län som Jönköping och Gävleborg. Vidare bedömer fastighetsmäklarna att prisbilden förblir oförändrad och att antalet affärer ökar de närmaste tre månaderna både för småhus och bostadsrätter.

- Köpintresset och antalet bostäder till salu kommer att öka framöver och priserna blir oförändrade, samtidigt är marknaden svårbedömd med anledning av rådande konjunkturläge och det kan röra sig om en tillfällig återhämtning, säger Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

Detta beror enligt fastighetsmäklarna på räntesänkningarna, ett uppdämt behov på bostadsmarknaden och en naturlig säsongsvariation där det normalt sker fler transaktioner på våren. Majoriteten av fastighetsmäklarna bedömer att bostadspriserna förblir oförändrade kommande tre månader, endast en tiondel av fastighetsmäklarna bedömer ett prisfall.

För mer information kontakta:
Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00 953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00 959, 070-990 68 14.

För mer information om rapporterna
Mäklarinsikt redovisar resultat med nedbrytning på läns- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. I riksrapporten finns slutsats och fördjupning av undersökningen. Samtliga 21 länsrapporter inklusive pressmeddelanden samt riksrapporten finns att hämta på www.maklarsamfundet.se. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, april 09.
Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.
___________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet
Mäklarsamfundet är den största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi har drygt 4 500 medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare.
Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Fakta om undersökningen - Mäklarinsikt
Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Mäklarinsikt är en omfattande undersökning om den svenska bostadsmarknaden.

I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.

Mäklarsamfundets 4 000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarsamfundet kommer att genomföra Mäklarinsikt fyra gånger per år med start i mars 2009.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy