Skip to main content

Mäklarkåren motverkar lockpriser med jämförelsepris

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 08:30 CET

I en unik branschöverenskommelse har fastighetsmäklarbranschen enats om en åtgärd som ska minska fenomenet lockpriser. Från och med 1 april införs jämförelsepris i objektsbeskrivningarna.

-       Det känns fantastiskt kul att branschen har kommit överens om en åtgärd som hjälper konsumenterna i sina bostadsköp, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Mäklarsamfundet. Lockpriser har diskuterats länge men det har varit svårt att hitta ett hållbart förslag för att motverka fenomenet. Nu har branschen enats om jämförelsepriser vilket är mycket positivt.

Jämförelsepris i objektsbeskrivningarna på webben kommer att införas i Stockholms innerstad under en försöksperiod som är mellan den 1 april till 31 december. Jämförelsepriset bygger på ett statistiskt marknadsvärde som baseras på analys av schablonvärden för lokala delmarknader. Schablonvärdena är framräknade utifrån tidigare bostadsöverlåtelser.

-       Vissa bostäder kommer självklart att avvika uppåt eller neråt från jämförelsepriset beroende på olika prispåverkande faktorer, t ex skick, balkong osv. Jämförelsepris kommer dock ge bostadsköpare en mycket realistisk och efterfrågad prisindikation, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

I utredningen av den nya Fastighetsmäklarlagen som planeras träda i kraft den 1 juli 2011 diskuterades förslaget om försiktigt bedömt marknadspris, men lagstiftarna kom fram till att det ska omfattas av branschens självsanering.  Det här förslaget ligger nära det fastighetsmäklarnas tillsynsmyndighet Fastighetsmäklarnämnden har föreslagit.  

För ytterligare information samt förteckning över anslutna fastighetsmäklare se: www.maklarsamfundet.se.

För ytterligare kommentarer kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, VD Mäklarsamfundet, tel nr 08 – 555 00 910 eller 070 – 624 45 56.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy