Skip to main content

Norrbottens Län: Fler bostäder till salu i Norrbottens län den närmaste tiden

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:00 CEST

Antalet bostäder till salu i Norrbottens län, såväl småhus som bostadsrätter bedöms öka de tre närmaste månaderna. Dessutom bedömer fastighetsmäklarna i Norrbotten att köpintresset i Norrbotten kommer att öka de tre närmaste månaderna. Resultatet redovisas i Mäklarinsikt, Sveriges första rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden.

Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömning av sin lokala bostadsmarknad, hur den har sett ut de senaste tre månaderna (jan-mars) samt hur den kommer att förändras och utvecklas under de tre kommande månaderna (april-juni). Resultatet är statistiskt nedbrytbart för samtliga 21 län och även för 22 kommuner. Mäklarinsikt ska presenteras fyra gånger per år.

- Köpintresset och antalet bostäder till salu bedöms öka i Norrbottens län de kommande tre månaderna. Framförallt gäller det småhus men även för bostadsrätter. Samtidigt är marknaden svårbedömd med anledning av rådande konjunkturläge och det kan röra sig om en tillfällig återhämtning, säger Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

Arbetsmarknaden är den största påverksfaktorn på den lokala bostadsmarknaden i Norrbotten. 27 procent av fastighetsmäklarna i länet bedömer det. 15 procent anser att räntan är det som påverkar försäljningen av småhus och bostadsrätter mest. En stor majoritet, 63 procent, av fastighetsmäklarna bedömer att antalet småhus till salu kommer öka. Även försäljningen av bostadsrätter bedöms öka. 55 procent bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer att vara oförändrat den närmaste tiden.

Försäljningspriset
Priserna framöver för småhus bedöms bli oförändrat. 67 procent av fastighetsmäklarna bedömer att det blir ett oförändrat pris. När det gäller bostadsrätter bedömer en klar majoritet, 77 procent att priset på bostadsrätter kommer att vara oförändrat de närmaste tre månaderna.

Homestyling
Homestyling var ett tag mycket populärt men det intresset bedöms ha svalnat. 27 procent av fastighetsmäklarna säger att köparna av småhus och bostadsrätter börjar tröttna på homestyling, 23 procent anser att det fortfarande är hett.

För mer information kontakta:
Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14.

För mer information om rapporterna
Mäklarinsikt redovisar resultat med nedbrytning på alla län, samt på kommunnivå där det finns tillräckligt med underlag. I riksrapporten finns slutsats och fördjupning av undersökningen. Riksrapporten och samtliga 21 länsrapporter finns att hämta på www.maklarsamfundet.se. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, april 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

___________________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet
Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi hardrygt 4 500 medlemmar, vilket utgör75 procent avden samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundetgrundades 1919och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundetarbetarständigt medatt utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa bådeköpare och säljare.

Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Fakta om undersökningen - Mäklarinsikt
Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Mäklarinsikt är en omfattande undersökning om den svenska bostadsmarknaden.

I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarsamfundet kommer att genomföra Mäklarinsikt fyra gånger per år med start i mars 2009.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.