Skip to main content

Stockholms län: Svalare bostadsmarknad präglar länet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 08:00 CEST

Majoriteten av fastighetsmäklarna bedömer att antalet småhus till salu minskar och att köpintresset förblir oförändrat eller minskar under perioden juli-september. Man gör också bedömningen att det kommer ta längre tid eller lika lång tid att sälja ett småhus. Antalet affärer samt försäljningspriset på såväl småhus som bostadsrätter bedöms ligga kvar på samma nivåer eller minska. Stockholms län bedöms få en svagare utveckling än övriga storstadsregioner under kommande tre månader.

Det visar resultatet av den senaste upplagan av Mäklarinsikt för perioden juli - september 2009. Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömningar av sina lokala marknader utifrån dagliga kontakter och samtal med sina kunder.

En stor del av förklaringen till den svagare bedömningen i Stockholm ligger i att marknaden tog rejäl fart i samband med de räntesänkningar som gjorts. Signalerna om återvändande köpintresse och genomförda affärer kom både tidigast och tydligast i Stockholm. Räntan har fått effekt på aktiviteten på bostadsmarknaden, men låga räntor är inte det enda som påverkar bostadsmarknaden. Stockholm som länge klarade sig från varsel står nu inför en osäkrare arbetsmarknad än på mycket länge. Att bedömningen i Stockholm är svagare kan också förklaras med den osäkerhet som råder vad gäller arbetsmarknaden, den låga räntan till trots.
- Med tanke på den upphämtning som skedde på bostadsmarknaden under våren och att aktivitetsnivån sjunker något under sommarsäsongen är det inte förvånande att fastighetsmäklarnas bedömning i flera län hamnar på oförändrad nivå, även om det finns både regionala och lokala skillnader vad gäller de olika parametrarna som mäts. Vi har dock fortsatt en lågkonjunktur, även om det kommit positivare signaler senaste tiden, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Räntan påverkar mest just nu - familjeskäl bakom flytten

Fastighetsmäklarna i Stockholms län bedömer att räntan och media är det som påverkar bostadsmarknaden i länet mest just nu följt av allmän oro och försiktighet samt bankernas restriktivare utlåning. Vanligaste skälet till flytten är förändrade familjeförhållanden. Är huset besiktigat och varför säljer de är de två vanligaste frågorna en småhusköpare ställer till fastighetsmäklaren. Skicket på huset är den sista avgörande detaljen till varför man köper sitt småhus följt av känslan och familjeförhållanden.

- Räntan och arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden, men du säljer din bostad på grund av ändrade familjeförhållanden. Du skiljer dig, får flera barn eller blir änka. Säljbeslutet tas oavsett hur ränta och andra faktorer utvecklas. Som köpare vill du veta om huset är besiktigat. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning skulle sannolikt också mottagas positivt av köparna, säger Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

För separat rapport avseende Stockholms län se bifogad pdf.

För mer information kontakta:
Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14 eller fastighetsmäklare på orten.

Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna. 1=Minskat antal, 5=Ökat antal

1. 11 %
2. 27 %
3. 34 %
4. 19 %
5. 6 %

Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka

1. 5 %
2. 26 %
3. 48 %
4. 17 %
5. 2 %

Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minskat antal, 5=Ökat anta

1. 7 %
2. 28 %
3. 46 %
4. 14 %
5. 2 %

Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 4 %
2. 23 %
3. 62 %
4. 8 %
5. 1 %

Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 6 %
2. 30 %
3. 52 %
4. 9 %
5. 2 %

Var hittar jag rapporter och övriga pressmeddelanden?


www.maklarsamfundet.se finner du en riksrapport med slutsatser och fördjupning av undersökningen. Där finns även samtliga 21 länsrapporter inklusive pressmeddelanden. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa:Mäklarinsikt, juli 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

Om Mäklarinsikt


Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.

Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

___________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi hardrygt 4 500 medlemmar, vilket utgör75 procent avden samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundetgrundades 1919och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundetarbetarständigt medatt utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa bådeköpare och säljare. Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy