Forskaren tipsar: så äter du ett klimatsmart julbord

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:08 CET

Nötkött i måttliga mängder, fler vegetabiliska livsmedel och ägna en tanke åt matsvinnet. – Det går absolut att äta ett hållbart julbord, om man med hållbart menar livsmedel som har låg klimatpåverkan och samtidigt främjar god hälsa, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

MDH-studenter utvecklar självkörande cykel och autonom sophämtningsrobot

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 20:28 CET

Autobike och Unicorn är namnen på två studentprojekt, som sker i samverkan mellan studenter, forskare och företagspartner i två olika forskningsprojekt. Sista års studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, har under hösten arbetat med utvecklingen av en självkörande cykel och en autonom sophämtningsrobot.

Säkrare fordon genom MDH-forskning

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 15:23 CET

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska ta fram ett ramverk för utveckling och användning av en ny teknik som kallas Time Sensitive Networking (TSN). Genom forskningsprojektet ”DESTINE – Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking”, kan framtidens fordon bli säkrare.

Helena Jerregård blir ny vice-rektor för samverkan vid MDH

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 08:30 CET

Mälardalens högskola (MDH) stärker sitt arbete med samverkan och samproduktion genom att utse Helena Jerregård till ny vice-rektor för samverkan. Helena Jerregård kommer närmast från ett uppdrag som VD för RISE SICS Västerås och har tidigare varit verksam vid MDH. I mitten av januari 2019 tillträder hon sin nya tjänst vid högskolan.

Här storsatsas det på internationell studentrekrytering

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:51 CET

Intresset för att plugga på Mälardalens högskola (MDH) på den internationella marknaden är stort och antalet internationella studenter som söker till högskolan ökar. På akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) väljer man att storsatsa på internationell studentrekrytering och gör bland annat insatser i Indonesien, Thailand, Mexiko, Nederländerna och Tyskland.

Pablo Camacho Sanhueza är internationaliseringssamordnare på akademin och arbetar varje dag för att få fler internationella studenter att upptäcka MDH.

– Internationell studentrekrytering är jätteviktig för oss. Det är nämligen ett bra sätt att berika och höja kvaliteten på våra egna utbildningar. Studenter från andra länder har erfarenheter från andra kulturer och kommer med nya perspektiv och insikter och det utvecklar vår verksamhet, säger han och tillägger att det på EST finns tre program som ges på engelska: kandidatprogrammet International Business management, magisterprogrammet i internationell marknadsföring och masterprogrammet i hållbara energisystem.

Under hösten har akademin bland annat besökt mässor i Indonesien, Mexiko, Thailand, Nederländerna och inom kort även Tyskland.

– Ja, de här länderna har inte varit prioriterade områden för oss tidigare men vi har fått indikationer om att det finns ett intresse för Sverige där, därför har vi valt att satsa extra på att marknadsföra MDH som varumärke via bland annat mässor. Än så länge går det inte att uttala sig om våra besök har gett resultat men besökarna verkade intresserade och jag känner mig förhoppningsfull om ett positivt resultat.

I samband med ett par av mässbesöken, bland annat i Thailand, har akademin även passat på att återuppta värdefulla kontakter med före detta studenter – alumner – som nu arbetar i sina hemländer.


Ett kvitto på hög kvalitet

Förra året beviljades MDH en EPAS-ackreditering för kandidatprogrammet i International Business Management och magisterprogrammet i internationell marknadsföring. EPAS (EFMD Programme Accreditation System) är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå. Att få en EPAS-ackreditering är ett kvitto på att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.


Mer information

Pablo Camacho Sanhueza, internationaliseringssamordnare, pablo.camacho.sanhueza@mdh.se 021-15 17 83

Jessika Hedén, kommunikatör, jessika.heden@mdh.se 021-10 15 86

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Intresset för att plugga på MDH på den internationella marknaden är stort och antalet internationella studenter som söker till högskolan ökar. På akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) väljer man att storsatsa på internationell studentrekrytering och gör bland annat insatser i Indonesien, Thailand, Mexiko, Nederländerna och Tyskland.

Läs vidare »

Hon representerar MDH i riksfinal för forskare

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 07:45 CET

Sju forskare är kvar i tävlingen om vem som är bäst i Sverige på att presentera sin forskning. Rachael Berglund från Mälardalens högskola (MDH) är en av finalisterna i årets Forskar Grand Prix – Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Tävlingen avgörs den 27 november.

Sex MDH-forskare möter 1 200 gymnasieelever

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 09:36 CET

Hur ser säkerheten ut kring information vi delar med oss av på internet? Och i vilken grad konsumerar ungdomar porr? Det är några av de forskningsområden som tusentals gymnasielever kommer att få information om under Science@MDH, som är en årlig dag som genomförs på Mälardalens högskola (MDH) och som syftar till att visa upp vilket värde forskningen har för samhället.

MDH-forskning ska minska stillasittande bland människor på väg mot pension

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 07:48 CET

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har beviljats forskningsmedel för att minska stillasittande bland människor på väg mot pensionering. Det ska förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar och leda till ökad hälsa.

– Interventionsprogram som effektivt riktar sig mot stillasittande är sällsynt för personer i åldrarna 60-75 år. Därför vill vi utveckla ett egenvårdsprogram som ska underlätta för användarna att följa ordinationer om minskat stillasittande, säger Anne Söderlund, professor i fysioterapi vid MDH.

I många fall innebär en övergång från arbetsliv till pension (i åldrarna 60-75 år) en förändrad livsstil med mindre aktiviteter och en minskad delaktighet i samhället. Det kan leda till ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödsfall och funktionshinder.

Många av de livsstilsrelaterade sjukdomarna kan förebyggas genom att minska beteendefaktorer som tobaks- och alkoholbruk, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet – och just stillasittande.

– Genom att öka följsamheten för en icke-stillasittande livsstil kan individers hälsa öka samtidigt som samhällskostnaderna på sikt kan påverkas positivt, säger Anne Söderlund.

Hur egenvårdsprogrammet i slutändan kommer utformas är i dagsläget inte klart. Men utvecklandet av programmet kommer att präglas av nära samverkan med slutanvändarna.

– Med utgångspunkt från att förstå stillasittande beteende ur slutanvändarnas perspektiv, användning av tekniska lösningar för att öka följsamhet av självhanteringsstrategier samt den samhällsekonomiska inverkan av stillasittande, kommer vi att utveckla ett egenvårdsprogram för att minska stillasittande beteende, säger Anne Söderlund.

Vetenskapsrådet finansierar

Projektet, som i huvudsak ska genomföras av forskargruppen BeMe-Health vid MDH, finansieras med fyra miljoner under fyra år av Vetenskapsrådet. I projektet ska vetenskapliga metoder och interventionsmetoder från fysioterapi, beteendemedicin, hälsopsykologi samt studier om ökad följsamhet tillämpas.

Upptäck vår forskning

Kontakt:

Anne Söderlund, professor i fysioterapi.
anne.soderlund@mdh.se
021-151708
073-66 20 567

Johannes Ollson, kommunikatör
johannes.ollson@mdh.se
021-107032

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har beviljats forskningsmedel för att minska stillasittande bland människor i åldrarna 60-75 år. Det ska förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar och leda till ökad hälsa.

Läs vidare »

Tre nya hedersdoktorer vid MDH

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 11:31 CET

Mälardalens högskola har utsett tre nya hedersdoktorer; Gisele Mwepu, Johan Fastbom och Ola Sellin. De kommer att promoveras under Akademisk högtid 5 april i Västerås.

Ny forskning: Vardagsanknuten matematikundervisning ger sämre resultat

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:13 CET

Hur bör mattelärare undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? En ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt centrum för matematik ger en tydlig fingervisning. Att lägga tid på att eleverna lär sig saker utantill verkar leda till bättre inlärning, medan det däremot verkar vara ineffektivt att knyta matematiken till elevernas vardag.

Om Mälardalens högskola, MDH

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Adress

  • Mälardalens högskola, MDH
  • Box 883
  • 721 23 Västerås
  • Vår hemsida