Skip to main content

Förskolans dag 18 maj: ”Barnens lärande i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal”

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 07:59 CEST

Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan, MDH

Den 18 maj firas Förskolans dag för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

–Många av barnens kompetenser grundläggs under de första fem åren av deras liv, därför är det viktigt att vi ger barnen en så bra start som möjligt. Barnens lärande och utveckling i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH och en av författarna till boken ”Förskollärarkompetens i förändring” som Lärarförbundet valt att ge till alla sina studentmedlemmar när de tar sin förskollärarexamen.

I samband med att förskolan fick sin första läroplan 1998 utvecklades förskolan från en plats inriktad mot omsorg till en egen skolform, där förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Alla som arbetar i förskolan ska organisera verksamheten så att barnen bland annat utvecklar kunskaper inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, estetiska uttrycksformer, hållbar utveckling, normer, värden, demokrati och sociala förmågor.

–För att barnen ska ges möjlighet att utvecklas inom läroplanens olika områden krävs specifik kompetens inom många olika områden. Förskolläraren behöver till exempel kunskaper om hur yngre barn lär sig genom lek, rena ämneskunskaper och hur de ska hjälpa barnen att utveckla kunskaper inom de olika ämnena. Men även hur de kan bygga relationer och kommunicera med barn, föräldrar och kollegor, säger Anette.

Sedan 2012 finns det krav på lärarlegitimation för att fastanställa förskollärare, för att säkerställa den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Förskollärarutbildningen på tre och ett halvt år och ges på bland annat MDH.

För att förbereda barnen för framtiden behöver förskollärare även följa samhällsutvecklingen och framtida behov.

–Förskollärare behöver ta hänsyn till att samhället utvecklas så det gäller att vara förändringsbenägen och utveckla specifika kunskaper och färdigheter som behövs när samhället och tiderna förändras. Till exempel har informationsteknologin öppnat upp nya möjligheter för barnen att lära och kommunicera med sin omvärld, säger Anette.

Kontakt
Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan, MDH, anette.sandberg@mdh.se, 021-10 14 04.

Om boken Förskollärares kompetens i förändring

Boken ger fördjupad kunskap och förståelse av hur förskollärares kompetens kommer till uttryck i förskolans praktik, men också vad en genomgripande kompetensutveckling bör ta avstamp i.

Författare till boken är Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan, Sonja Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Pia Williams, professor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Författarna har i sin forskning särskilt intresserat sig för förskolans pedagogiska kvalitet, förskollärares professionalism samt samspelet mellan barn och vuxna. Boken utgår från de slutsatser som de tre forskarna kom fram till i ett forskningsprojekt som finansierades av Vetenskapsrådet.

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 14 000 studenter och 900 medarbetare. Utbildningar är koncentrerade till fyra områden: ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. MDH har forskning i världsklass som bidrar både till samhällets utveckling och till att stärka regionens konkurrenskraft. Mälardalens högskola har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både privat och offentlig sektor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera