Skip to main content

MDH ska utbilda personer med utländsk examen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2017 09:10 CET

Nu ska personer med utländsk examen få möjlighet att uppdatera sina kunskaper på MDH.

Mälardalens högskola (MDH) har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen, något som kan underlätta etablering på arbetsmarknaden.
– Att vi fått det här uppdraget är ett gott betyg för vårt lärosäte, säger Madeleine Lundberg, universitetsadjunkt och biträdande avdelningschef vid MDH.

Den nya utbildningen kommer att starta hösten 2017 och riktar sig till personer med en utländsk högskoleexamen. Det handlar om totalt 20 platser och utbildningen är på ett år.

– Vi får möjlighet att utforma utbildningen själva och kommer att satsa på skräddarsydda lösningar med individuella studieplaner. Personerna kommer att få kompletterande kunskaper om bland annat affärssvenska, statsvetenskap, ledarskap och handelsrätt, allt för att de ska få en insikt om hur det fungerar i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden, säger Madeleine Lundberg.

Totalt har regeringen gett uppdraget till fem olika lärosäten, fördelade på 90 platser. Övriga lärosäten är Lunds universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Halmstad.

­ – För personer som kommer till Sverige med en utländsk högskoleutbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens satsningar på kompletterande utbildningar är därför viktiga steg för att Sverige ska bli bättre på att ta tillvara den utbildning och kunskap de tar med sig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett uttalande.

Mer information

För mer information om utbildningen, kontakta madeleine.lundberg@mdh.se eller jessika.heden@mdh.se

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 14 000 studenter och 900 medarbetare. Utbildningar är koncentrerade till fyra områden: ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. MDH har forskning i världsklass som bidrar både till samhällets utveckling och till att stärka regionens konkurrenskraft. Mälardalens högskola har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både privat och offentlig sektor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera