Skip to main content

MDH utbildar regionens skolor inom nyanländas lärande

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 09:18 CEST

Mälardalens högskolas (MDH) breda kompetens kring nyanländas lärande och svenska som andraspråk tas till vara av Skolverket som gett högskolan i uppdrag att ge flera kurser för att stärka kompetensen hos skolpersonal.

– Det är glädjande att vi har fått så många uppdrag från Skolverket. Vi har den kompetens som efterfrågas inom området och får samtidigt möjlighet att bidra till skolutveckling i samarbete med huvudmännen, säger Elisabeth Berglund, samordnare för uppdragsutbildning inom förskola och skola vid MDH.

Det är med anledning av det stora mottagandet av nyanlända i Sverige som Skolverket gett utvalda lärosäten i uppdrag att hålla uppdragsutbildningar inom nyanländas lärande och svenska som andra språk för att kompetensutveckla personalen på landets skolor och på så vis stärka undervisningens kvalitet.

Utbildningarna riktar sig till olika personalgrupper i skolor som möter nyanlända elever. Det kan till exempel handla om studiehandledning och hur nyanlända kan utveckla sina språk och ämneskunskaper.

– Det viktigt att lärare och skolpersonal på alla nivåer har den kunskap som krävs för att på rätt sätt bemöta de som kommer till vårt land och som ska börja eller fortsätta sin skolutbildning här. Vi på MDH har forskning inom området och det här är en möjlighet att förmedla den till skolpersonalen, säger Elisabeth Berglund.

Kontaktpersoner
Elisabeth Berglund, samordnare uppdragsutbildning förskola och skola vid MDH, 016-15 51 73 och elisabeth.berglund@mdh.se

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 14 000 studenter och 900 medarbetare. Utbildningar är koncentrerade till fyra områden: ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. MDH har forskning i världsklass som bidrar både till samhällets utveckling och till att stärka regionens konkurrenskraft. Mälardalens högskola har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både privat och offentlig sektor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera