Skip to main content

Nu ska västeråsarnas inställning till energifrågor kartläggas

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2019 09:59 CET

Forskare och studenter vid MDH ska granska västeråsarnas inställning till energifrågor.

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.
Målet med undersökningen är att vi ska kunna beskriva en stad digitalt med dess olika flöden inom exempelvis energi, vatten, trafik och avfall. Syftet är också att fånga upp människors attityd till ny teknik, säger Fredrik Wallin, projektledare och forskare i energiteknik vid MDH.

Totalt har 3 600 enkäter skickats ut till villaägare i utvalda stadsdelar i Västerås. I enkäten ber forskarna hushållen om tillstånd att använda deras energi- och vattendata samt ställer frågor om deras elanvändning och huruvida de planerar att investera i ny teknik som exempelvis solceller, batterier och elbilar. Gruppen tillfrågas även om körvanor, källsortering samt attityder gällande energi- och klimatfrågor. I enkäten ingår även bakgrundsfrågor om hushållen, som exempelvis utbildning, ålder, inkomst och husets uppvärmningssystem.

– I den här enkäten vill vi undersöka hur hushållen i dessa områden ser på utveckling och användning av ny teknik, men även vilka beteenden som finns relaterat till energi- och hållbarhetsfrågor. Kan vi fånga upp västeråsarnas inställning inför framtiden så får vi kunskap om vilka drivkrafter som finns för att en positiv förändring ska kunna ske. Det är värdefullt både för oss som forskar inom området samt för samhället, säger Fredrik Wallin.

Forskare och studenter i samverkan

Innan jul kontaktade även studenter inom civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på MDH trehundra företag för att samla in samma typ av information som i enkäten. Totalt intervjuades 90 företag.

– Det här är ett bra exempel på hur vi kopplar samman undervisning med vår forskningsmiljö. Här har ett 30-tal studenter fått chansen att bidra till forskningen genom att samla in data till projektet. Det har också mynnat ut i ett antal exjobb för våra studenter, säger Tommy Kovala, forskare inom energiteknik och programsamordnare för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Energilösningar i världsklass

Enkätundersökningen utförs inom ramen för projektet Energilösningar i världsklass där MDH jobbar tillsammans med Energimyndigheten, Region Västmanland, Create Business Incubator, Stuns Stiftelse, Mälarenergi, Synerleap powered by ABB och Studsvik för att skapa en unik miljö som ska öka möjligheterna för en snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För mer information, kontakta Fredrik Wallin, forskare vid MDH och projektledare för Energilösningar i världsklass.

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.