Skip to main content

Väx genom mångfald – välkommen till en inspirationseftermiddag

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2017 08:00 CEST

Azita Shariati, vd Sodexo

Framtidens arbetsmarknad står inför en mängd utmaningar. En av dem är hur kompetensbehovet ska kunna täckas. Onsdag 17 maj anordnas en inspirationseftermiddag i Eskilstuna vars syfte är att skapa medvetenhet om hur viktigt det är att ta vara på mångfalden och dess styrkor. Du får bland annat ta del av föreläsningar och goda exempel på effektivt mångfaldsarbete.

– Vi står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden. Genom den här dagen vill vi visa hur mångfald skapar möjligheter för nytänkande och att det är en nödvändighet för tillväxt och utveckling, säger Pär Eriksson, ordförande i Samhällskontraktet.

Eftermiddagen bjuder bland annat på goda exempel på mångfaldsarbete från lokala företag och verksamheter såsom Landstinget Sörmland, Volvo och Haneberg Säteri.

– Volvo ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklat helhetstänkande och arbetsklimat som gör att de bästa och mest kompetenta medarbetarna vill arbeta hos oss. Miljöer präglade av jämställdhet och mångfald skapar kreativitet, vilket i sin tur skapar ett innovativt tänkande - en förutsättning för vår framgång.Mångfald är en del av våra värderingar och en nyckel till vår prestation, säger Ingela Sjöstedt, HR Manager på Volvo CE Operation Eskilstuna.

Dagen riktar sig främst till dem som arbetar med personalfrågor, är chef eller företagsledare inom näringsliv eller offentlig sektor men även andra med intresse för mångfaldsfrågor är välkomna att delta. Media är också välkommen att delta hela eftermiddagen.

Konferensen arrangeras för första gången i samarbete mellan Samhällskontraktet, Arbetsförmedlingen, Munktell Science Park och Östsvenska Handelskammaren.

Årets tre huvudföreläsare är:
Peter Illi
, Arbetsförmedlingen, som berättar om vilka faktorer som påverkar oss i mötet med andra människor.
Jan Sundqvist
, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen, som redogör för arbetsmarknaden i nuläget och i framtiden.
Azita Shariati
, vd Sodexo, som berättar om hållbart ledarskap och hennes övertygelse om att jämställdhet och mångfald bidrar till ökad tillväxt och bättre resultat.

Datum och tid: onsdag 17 maj 2017 klockan 13.00–16.30
Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna

Se bifogat program.

För mer information, kontakta: Anna Andersson Ax, kommunikatör på MDH, anna.ax@mdh.se, 073-960 71 13

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 14 000 studenter och 900 medarbetare. Utbildningar är koncentrerade till fyra områden: ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. MDH har forskning i världsklass som bidrar både till samhällets utveckling och till att stärka regionens konkurrenskraft. Mälardalens högskola har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både privat och offentlig sektor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera