Skip to main content

Har högskolan ett regionalt uppdrag? Breddad rekrytering ur ett regionalt perspektiv

Nyhet   •   Jun 30, 2015 21:06 CEST

Bör universitet och högskolor ha i tydligare uppdrag att tillgodose regionens kunskaps- och kompetensbehov? Vad ska ett sådant uppdrag innehålla? Kom och lyssna och diskutera huruvida universitet och högskolor har ett ansvar att utbilda för den regionala arbetsmarknaden. 

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S) berättar om regeringens ambitioner och prioriteringar. Regionala politiker, universitet och näringsliv diskuterar högskolans roll för regionens utveckling, kompetensförsörjning och attraktivitet.

Högskolor och universitet är mycket viktiga ur ett individuellt perspektiv, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett regionalt perspektiv. I arbetet med att bredda rekryteringen till högre utbildning är regional rekrytering av studenter en av nycklarna. Den stora vattendelaren i valet mellan högre utbildning eller ej är social bakgrund. Geografisk närhet är av betydelse särskilt för personer med arbetarbakgrund och/eller från studieovana miljöer. Avståndet till lärosätet kan vara helt avgörande för en individ huruvida denna väljer högre utbildning eller ej.

Högskolor och universitet förbättrar en regions attraktivitet och bidrar till långsiktig ekonomisk tillväxt. De fyller en viktig funktion för regionens sociala sammanhållning och har potential att utveckla regionen ytterligare som mötesplats för människor både från regionen såväl som globalt. De fyller även en viktig funktion för regions kompetensförsörjning då de möjliggör för en högre andel av arbetskraften att utbildas och vidareutbildas i regionen.

Välkommen till vårt samtal mellan politik, näringsliv och akademi om högskolans roll och uppdrag.

1 juli Strandgatan 19.

09:45-10:30

Medverkande:

Helene Hellmark Knutsson (s), minister för högre utbildning och forskning

Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län

Peter Carpelan (m), personal- och forskningslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Karin Röding, rektor Mälardalens högskola

Christina Hedberg, VD Handelskammaren Mälardalen

Tobias Smedberg, moderator

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.