Skip to main content

Med tydligt fokus på hållbar utveckling och hållbar mobilitet

Nyhet   •   Maj 14, 2014 18:32 CEST

Den 22-23 maj är det åter dags för Mälartinget, vår främsta mötesplats för storregional samverkan. I år träffas vi i Örebro och årets tema är Hållbar mobilitet, ett angeläget område för oss alla i Mälardalen. Under två dagar ska vi inspireras, inhämtar kunskap, diskutera och ta med oss idéer hem om vad vi själva kan göra för att jobba med just hållbar mobilitet.

Under åren har vi i Mälardalsrådet samlats för att diskutera angelägna frågor tillsammans- politiker, företagare och representanter från olika organisationer- för att inspireras och utbyta erfarenheter. Våra möten har präglats av angelägna teman för vår gemensamma utveckling som infrastruktur och kommunikationer – En bättre sits; kunskaps och kompetensförsörjning – Stjärnbildning, Kultur och Miljöfrågor, Näringsliv och FoU frågor samt Benchmarking regions.

Mälartinget i Örebro lyfter området Hållbar mobilitet, ett område med hög prioritet och som också är en gemensam utmaning för vår framtida utveckling.

-  För mig är hållbar mobilitet ett samlingsbegrepp för åtgärder som minskar antalet resor med bil och lastbil, längden på resorna och behovet av att resa. För att nå ett bra resultat i detta åtgärdsarbete ställs krav på samordning av bebyggelse- och trafikfrågor där vi tillsammans i Mälardalen agerar för en omställning till en mer hållbar samhällsutveckling. Satsningar på utvecklad och förbättrad kollektivtrafik, stadsplanering med säkra cykelvägar, klimatsmarta godstransporter och förnybara bränslen är några av de områden som jag ser som viktiga för oss att utveckla vidare. Dessa områden har också en direkt påverkan på folkhälsoområdet vilket ger ytterligare en dimension till vikten av gemensamma satsningar. Jag menar också att landsting, regioner och kommuner aktivt kan bidra till hållbar mobilitet genom smarta upphandlingar och översiktsplaner som tar hänsyn till människor och miljö. Som stora arbetsgivare kan vi också bidra genom att utarbeta riktlinjer för ett hållbart resande i tjänst, i högre grad arrangera videokonferenser och på ett smartare sätt ta vara på innovativa lösningar från såväl forskningen som från medborgarna.

Vår gemensamma utmaning i Stockholm-Mälarregionen är att ta sikte på framtiden och arbeta strategiskt och långsiktigt med en vision med tydligt fokus på hållbar utveckling och hållbar mobilitet. En viktig del i arbetet för en mer hållbar storstadsregion är att vi tillsammans lyfter frågan i olika forum och på nya arenor, där vi också kan fånga medborgarnas synpunkter och idéer. Genom dialog kan vi skapa förutsättningar för medinflytande och delaktighet inom detta angelägna område.

Vi kan också genom våra satsningar ge ökade förutsättningar för allmänheten att agera klimatsmart och under våra dagar i Örebro kommer vi bland annat ges utrymme att diskutera; Hur ska detta arbete se ut? Vilka styrmedel har vi? Vilka förutsättningar kan vi skapa?

Välkommen till Mälartinget och Örebro under två inspirerande och sköna dagar i maj!

Marie_louise 311

Marie-Louise Forsberg- Fransson (S)

Landstingsstyrelsens ordförande i Örebro län

viceordförande Mälardalsrådet


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera