Tags

mälardalsrådet 78 stockholm-mälarregionen 77 regional samverkan 75 kapacitetsutnyttjande 68 politiska relationer 60 utbildning och forskning 48 transport 46 kunskapsregion 24 stjärnbildning 15 mälartinget 14 christer g wennerholm 5 örebro 5 örebro läns landsting 5 hållbar mobilitet 5 anders lönn 4 stadsutveckling 3 benchmarking 3 internationell benchmarking 3 marie-louise forsberg-fransson 3 stadsplanering 3 lena baastad 3 johanna stål 2 iren lejegren 2 kultur 2 örebro kommun 2 trivector 2 uppsala 2 hållbart 2 kreativa näringar 2 arkitektur 2 rekrytering 2 västerås 2 västerås city 2 regionförbundet örebro 2 årets mälardarling 2 live at heart 2 stadsodling 2 almedalen 2 örebro universitet 1 volante 1 gottsunda 1 cykel 1 storstockholms lokaltrafik sl 1 politik i mälardalen 1 christer wennerholm 1 stadsutveckling med kultur 1 sjöfart 1 skjutsgruppen 1 mälarbanan 1 innovation 1 eskilstuna 1 stadsutveckling med samverkan 1 art lab 1 infrastruktursatsningar 1 kollektivtrafiklag 1 irén lejegren 1 kollaborativ ekonomi 1 högre utbildning 1 gnesta 1 nils-gunnar billinger 1 lena smidfelt rosqvist 1 järnväg 1 volante research 1 helene hellmark knutsson 1 samåkning 1 sickla 1 nationella transportplanen 1 mälardalens högskola 1 camino magasin 1 pendeltåg 1 utbildningspolitik 1 elcykel 1 heidi trakowski 1 catharina elmsäter-svärd 1 kreativ 1 infrastruktur 1 kreativa och kulturella näringar 1 bilism 1 maria fors 1 christer g wennerholm (m) 1 kreativa krafter 1 samverkan med kultur 1 urbanisering 1 uppsalapendeln 1 västmanland 1 stadsplanering med kultur 1 mälardalen 1 kollektivtrafiklösningar 1 ostlänken 1 kollektivtrafik tåg 1 musik 1 urbpol 1 regionförbundet örbero län 1 pendling 1 mattias jägerskog 1 nationella transportplanen 2014-2025 1 kollektivtrafik 1 kompetensförsörjning 1 gemensam ekonomi 1 hållbarhet 1 gröna transporter 1 kkn 1 lena erixon 1 stockholm 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Live at Heart –inspiration för hela Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 19:56 CEST

Live at Heart, ett gott exempel på samspel mellan kultur och näringsliv för utveckling av staden. Det visar en ny rapport som lyfter framgångsrika processer och arbetsmetoder från Stockholm-Mälarregionen för att inkludera kultur i stadsutvecklingen. Rapporten togs fram av Volante på beställning av Mälardalsrådet.

Skjutsgruppen blir Årets Mälardarling!

Skjutsgruppen blir Årets Mälardarling!

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 00:56 CEST

Skjutsgruppen blir Årets Mälardarling Skjutsgruppen har genom sitt arbete skapat ett miljövänligt alternativ till bilresande för människor i Stockholm-Mälarregionen och är ett gott exempel på nya former att organisera transporter för att minska klimatpåverkan. Initiativet premieras i dag genom utmärkelsen Årets Mälardarling, som delas ut av Mälardalsrådet.

Pressinbjudan. Ny rapport: Stadsutveckling med samverkan

Pressinbjudan. Ny rapport: Stadsutveckling med samverkan

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 19:28 CEST

Pressinbjudan 1 jul 14:15-15:45 Almedalen STADSUTVECKLING MED SAMVERKAN, ny rapport som visar goda exempel från Stockholm-Mälardalen där stadsplanering med kultur varit framgångsrikt. - Presentation Joakim Sternö, Volante research med kommentarer från Maria Fors, VD/Cityledare Västerås.

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 15:30 CEST

Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Nominera Årets Mälardarling!

Nominera Årets Mälardarling!

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 16:03 CEST

Dags att nominera Årets Mälardarling, ett pris som delas ut av Mälardalsrådet. - Priset delas ut av en jury bestående av Mälardalsrådets ordförande, Mälardalsrådets generalsekreterare samt experter inom årets tema. Temat för 2014 är hållbar mobilitet. - Vem som helst kan nominera en kandidat. - Priset delas ut i Almedalen under Mälardalsrådets storregionala mingel 2 juli 2014.

Gott & blandat – om Örebro Universitet själv får välja

Gott & blandat – om Örebro Universitet själv får välja

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 11:27 CEST

Örebro har den mest varierade rekryteringen av studenter i hela Stockholm-Mälarregionen. En rapport om rekryteringsmönster som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet visar att Örebro Universitet har en större geografisk spridning i sin rekrytering än övriga lärosäten i regionen, samt ligger över rikssnittet vad gäller rekrytering från studieovana hem.

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer hållbar storstadsregion?

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer hållbar storstadsregion?

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 10:20 CEST

I morgon anländer ca 250 ledande politiker och företrädare från Stockholm-Mälarregionen till Örebro för att diskutera hållbar mobilitet och utveckla samarbetet inom storstadsregionen. Under två dagar i maj träffas politiker från 56 kommuner och fem landsting på årets Mälarting i Örebro. Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer hållbar storstadsregion?

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer hållbar storstadsregion?

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 10:17 CEST

I morgon anländer ca 250 ledande politiker och företrädare från Stockholm-Mälarregionen till Örebro för att diskutera hållbar mobilitet och utveckla samarbetet inom storstadsregionen. Under två dagar i maj träffas politiker från 56 kommuner och fem landsting på årets Mälarting i Örebro. Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

Media-no-image

Mälardalens Högskola får guldstjärna i rekrytering

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 16:00 CEST

Mälardalens Högskola har lyckats bäst med att rekrytera studenter med olika bakgrund. En rapport om rekrytering till högre utbildning framtagen på beställning av Mälardalsrådet visar att Mälardalens högskola särskiljer sig positivt i sin rekrytering av studenter från studieovana miljöer, studenter med utländsk bakgrund och studenter från andra delar av världen.

PRESSINBJUDAN: Cykla mot en mer hållbar storstadsregion med Lena Baastad och Christer G Wennerholm, m.fl.

PRESSINBJUDAN: Cykla mot en mer hållbar storstadsregion med Lena Baastad och Christer G Wennerholm, m.fl.

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 15:54 CEST

Stockholm-Mälarregionen fortsätter att växa i rasande takt och så gör även behovet av ökad rörlighet, innovation, och tillväxt. Möt oss vid Olof Palmes torg och träffa några av Stockholm-Mälarregionens ledande politiker och diskutera hållbar mobilitet och vikten av storregional samverkan.

Media-no-image

Nu svänger Uppsalapendeln

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:36 CEST

Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen. Mellan 2008 och 2012 har pendlingen från Stockholm ökat med nästan 20 %. Det är dags att förnya vår bild – nu svänger Uppsala pendeln och stockholmarna kommer hit.

Ostlänken bra – men mer krävs för östra Mellansverige

Ostlänken bra – men mer krävs för östra Mellansverige

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 15:48 CEST

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) presenterade idag regeringens investeringar i infrastruktur och transport för 2014-2025. Mälardalsrådet ser särskilt positivt på de investeringar som anslås järnväg och sjöfart i östra Mellansverige, men för att kunna fortsätta växa behövs mer resurser.

Åsa Kullgren (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt att trafiksystemet får en hållbart långsiktig lösning

Åsa Kullgren (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt att trafiksystemet får en hållbart långsiktig lösning

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Sörmland deltar Åsa Kullgren (S), landstinget.

Lena Celion (M) träffar infrastrukturministern: Färjetrafiken måste ges långsiktiga förutsättningar

Lena Celion (M) träffar infrastrukturministern: Färjetrafiken måste ges långsiktiga förutsättningar

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Gotland deltar Lena Celion (M), Region Gotland.

Stockholm träffar infrastrukturminstern: Kollektivtrafik och transporter måste matcha befolkningstillväxten

Stockholm träffar infrastrukturminstern: Kollektivtrafik och transporter måste matcha befolkningstillväxten

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Stockholm deltar Anette Scheibe Lorentzi, länsöverdirektör på Länsstyrelsen.

Östergötland träffar infrastrukturministern: Snabb utbyggnad av Ostlänken viktigt

Östergötland träffar infrastrukturministern: Snabb utbyggnad av Ostlänken viktigt

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Östergötland deltar Jan Owe-Larsson.

Jonas Karlsson (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt för Örebro att godsstråken fungerar i samspel med persontrafiken

Jonas Karlsson (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt för Örebro att godsstråken fungerar i samspel med persontrafiken

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Örebro deltar landstingsrådet Jonas Karlsson (S).

Uppsala län träffar infrastrukturministern: Viktigt att Mälarbanan snabbt byggs ut

Uppsala län träffar infrastrukturministern: Viktigt att Mälarbanan snabbt byggs ut

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025.

Mälarbanan och pendlingen viktigast för Västmanland vid möte med infrastrukturministern i morgon

Mälarbanan och pendlingen viktigast för Västmanland vid möte med infrastrukturministern i morgon

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Västmanland består delegationen av landshövding Ingemar Skogö, landstingsråden Tommy Levinsson och Tomas Högström samt VKL:s vice ordförande Elizabeth Salomonsson.

Seattle i Stockholm: ”Exportera er ledande svenska miljöteknik mer aggressivt!”

Seattle i Stockholm: ”Exportera er ledande svenska miljöteknik mer aggressivt!”

Pressmeddelanden   •   2013-10-10 16:07 CEST

En delegation från Seattle besöker just nu Stockholm för att lära sig mer om vår energi- och klimatpolitik med ett särskilt fokus på miljöteknik. De 16 deltagarna är främst investerare och företag från Seattle som under några dagar är här för att lära sig mer om hur Stockholm-Mälarregionen och Sverige arbetar för att skapa ett hållbart samhälle. Och intresset är märkbart stort.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.