Tags

Media-no-image

Nu svänger Uppsalapendeln

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:36 CEST

Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen. Mellan 2008 och 2012 har pendlingen från Stockholm ökat med nästan 20 %. Det är dags att förnya vår bild – nu svänger Uppsala pendeln och stockholmarna kommer hit.

Ostlänken bra – men mer krävs för östra Mellansverige

Ostlänken bra – men mer krävs för östra Mellansverige

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 15:48 CEST

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) presenterade idag regeringens investeringar i infrastruktur och transport för 2014-2025. Mälardalsrådet ser särskilt positivt på de investeringar som anslås järnväg och sjöfart i östra Mellansverige, men för att kunna fortsätta växa behövs mer resurser.

Åsa Kullgren (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt att trafiksystemet får en hållbart långsiktig lösning

Åsa Kullgren (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt att trafiksystemet får en hållbart långsiktig lösning

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Sörmland deltar Åsa Kullgren (S), landstinget.

Lena Celion (M) träffar infrastrukturministern: Färjetrafiken måste ges långsiktiga förutsättningar

Lena Celion (M) träffar infrastrukturministern: Färjetrafiken måste ges långsiktiga förutsättningar

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Gotland deltar Lena Celion (M), Region Gotland.

Stockholm träffar infrastrukturminstern: Kollektivtrafik och transporter måste matcha befolkningstillväxten

Stockholm träffar infrastrukturminstern: Kollektivtrafik och transporter måste matcha befolkningstillväxten

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Stockholm deltar Anette Scheibe Lorentzi, länsöverdirektör på Länsstyrelsen.

Östergötland träffar infrastrukturministern: Snabb utbyggnad av Ostlänken viktigt

Östergötland träffar infrastrukturministern: Snabb utbyggnad av Ostlänken viktigt

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Östergötland deltar Jan Owe-Larsson.

Jonas Karlsson (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt för Örebro att godsstråken fungerar i samspel med persontrafiken

Jonas Karlsson (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt för Örebro att godsstråken fungerar i samspel med persontrafiken

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Örebro deltar landstingsrådet Jonas Karlsson (S).

Uppsala län träffar infrastrukturministern: Viktigt att Mälarbanan snabbt byggs ut

Uppsala län träffar infrastrukturministern: Viktigt att Mälarbanan snabbt byggs ut

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025.

Mälarbanan och pendlingen viktigast för Västmanland vid möte med infrastrukturministern i morgon

Mälarbanan och pendlingen viktigast för Västmanland vid möte med infrastrukturministern i morgon

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 06:00 CET

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Västmanland består delegationen av landshövding Ingemar Skogö, landstingsråden Tommy Levinsson och Tomas Högström samt VKL:s vice ordförande Elizabeth Salomonsson.

Seattle i Stockholm: ”Exportera er ledande svenska miljöteknik mer aggressivt!”

Seattle i Stockholm: ”Exportera er ledande svenska miljöteknik mer aggressivt!”

Pressmeddelanden   •   2013-10-10 16:07 CEST

En delegation från Seattle besöker just nu Stockholm för att lära sig mer om vår energi- och klimatpolitik med ett särskilt fokus på miljöteknik. De 16 deltagarna är främst investerare och företag från Seattle som under några dagar är här för att lära sig mer om hur Stockholm-Mälarregionen och Sverige arbetar för att skapa ett hållbart samhälle. Och intresset är märkbart stort.

Ledande politiker kritiserar Trafikverkets förslag till nationell transportplan

Ledande politiker kritiserar Trafikverkets förslag till nationell transportplan

Pressmeddelanden   •   2013-09-26 05:45 CEST

Ledande politiker för sju län i östra Mellansverige kritiserar nu på flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. I ett gemensamt remissvar, som klubbades i går kväll, menar regionen att förslaget varken räcker till för att täcka behoven av arbetspendling eller godstrafik i regionen.

Tillgänglighet och tillväxt viktigt för Gotland i unikt storregionalt trafiksamarbete

Tillgänglighet och tillväxt viktigt för Gotland i unikt storregionalt trafiksamarbete

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 06:30 CEST

Lena Celion (M) och Åke Svensson (S), Region Gotland, är två av omkring 60 ledande politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur. Genom samarbetet över länsgränserna vill de berörda kommunerna, landstingen och regionförbunden kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige.

Enklare vardag viktigt mål i nytt storregionalt trafiksamarbete

Enklare vardag viktigt mål i nytt storregionalt trafiksamarbete

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 06:30 CEST

Christer G Wennerholm (M), Mälardalsrådets ordförande och trafiklandstingsråd i Stockholm, är en av omkring 60 politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur. Genom samarbetet vill de berörda kommunerna och landstingen kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige.

Tätare och snabbare tåg viktigt för Örebro i nytt storregionalt trafiksamarbete

Tätare och snabbare tåg viktigt för Örebro i nytt storregionalt trafiksamarbete

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 06:30 CEST

Jonas Karlsson (S), landstinget i Örebro, är en av omkring 60 ledande politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur. Genom samarbetet över länsgränserna vill de berörda kommunerna och landstingen kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige.

Bättre tåg- och hamntrafik avgörande för Sörmland i nytt storregionalt samarbete

Bättre tåg- och hamntrafik avgörande för Sörmland i nytt storregionalt samarbete

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 06:30 CEST

Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland, är en av omkring 60 ledande politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur. Genom samarbetet över länsgränserna vill de berörda kommunerna och landstingen kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige.

Bättre pendling, bostäder och jobb Västmanlands mål i unikt storregionalt trafiksamarbete

Bättre pendling, bostäder och jobb Västmanlands mål i unikt storregionalt trafiksamarbete

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 06:30 CEST

Tommy Levinsson (S), landstinget i Västmanland, är en av omkring 60 ledande politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur. Genom samarbetet över länsgränserna vill de berörda kommunerna och landstingen kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige.

Rätt transportslag viktigt för Uppsala län i unikt storregionalt trafiksamarbete

Rätt transportslag viktigt för Uppsala län i unikt storregionalt trafiksamarbete

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 06:30 CEST

Cecilia Forss (M), regionförbundet i Uppsala, är en av omkring 60 ledande politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur. Genom samarbetet över länsgränserna vill de berörda kommunerna och landstingen kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige.

Östergötland i unikt storregionalt samarbete för bättre trafiklösningar

Östergötland i unikt storregionalt samarbete för bättre trafiklösningar

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 06:30 CEST

Jan Owe-Larsson (M), Regionförbundet Östsam, är en av omkring 60 ledande politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur. Genom samarbetet över länsgränserna vill de berörda kommunerna, landstingen och regionförbunden kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige.

Almedalen i dag: Mälarregionens vatten hotat - bättre planering nödvändig

Almedalen i dag: Mälarregionens vatten hotat - bättre planering nödvändig

Pressmeddelanden   •   2013-07-02 17:33 CEST

Om inte kommunerna i Mälardalsregionen prioriterar vattenplaneringen riskerar vi att allvarligt begränsa möjligheten för nästa generation att ha tillgång till rent dricksvatten, att bada i Mälaren och att äta mälarfisk. Det konstaterades på ett seminarium i Almedalen i dag, där bland annat Björn Risinger på havs- och vattenmyndigheten och Lisa Svensson på Miljödepartementet, deltog i panelen.

Slutsats i Almedalen: Internationella studenter avgörande för vår konkurrenskraft

Slutsats i Almedalen: Internationella studenter avgörande för vår konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 15:31 CEST

En högre utbildning av god kvalitet, förändrad migrationslagstiftning och fler stipendier är exempel på nödvändiga åtgärder för att attrahera fler internationella talanger till studier, forskning och jobb i Sverige. Det framkom på det välbesökta seminarium som Mälardalsrådet höll i Almedalen i dag, som tog sitt avstamp från Mälardalsrådets nya rapport om internationaliseringen av studenter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.