Skip to main content

Bristen på utbildad arbetskraft: ”Det är befogat att tala om en kompetenskris”

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2012 09:00 CET

16 000 personer inom vård och omsorg, 11 000 inom utbildningsväsendet. Så stor blir den beräknade bristen på arbetskraft i Stockholms län år 2020, enligt nya siffror från Länsstyrelsen.
– Det är befogat att tala om en kompetenskris i Sveriges huvudstadsregion, säger Mälardalsrådets ordförande Helene Hellmark Knutsson. Vår tillväxt och välfärd hotas av att alltför många människor faller ur redan i grundskolan eller gymnasiet.

Länsstyrelsen räknar med en stor brist på arbetskraft inom en rad yrken inom vård och utbildning. Bland annat handlar det om förskollärare (brist på 4 400 personer), lärare på grund- och gymnasieskola (6 660), läkare (1 070) och sjuksköterskor (1 620).

– Läget är mycket allvarligt. Vi måste våga prata om hur attraktivt det är att arbeta inom välfärdssektorn i dag – från lönenivåer till vilka arbetsvillkor som gäller, säger Helene Hellmark Knutsson.

Länsstyrelsens rapport visar att utbildningskraven ökar generellt i regionen. Den största efterfrågetillväxten i länet blir på eftergymnasialt utbildade, cirka 147 000 personer. Efterfrågan ökar även på gymnasieutbildade med nästan 64 000 personer, men fortsätter att minska för personer med enbart folk- eller grundskoleutbildning.

– Vår ekonomiska tillväxt är helt beroende av medborgarnas kunskap och kompetens. Arbetslinjen fungerar inte i huvudstadsregionen om den inte förenas med en tydlig utbildningslinje.

Stockholm skiljer också ut sig från resten av Sverige genom att andelen 20-åringar som är behöriga till högskolan är lägre än både riksgenomsnittet och övriga storstadsregioner.

– Det är tydligt att vi behöver se krafttag för att bredda rekryteringen till högskolan. Regionen genomgår en farlig polarisering där många kör fast i grundskolan eller gymnasiet samtidigt som kompetenskraven på arbetsmarknaden ökar. Att bygga en internationellt sett framstående kunskapsregion samtidigt som var sjunde elev lämnar grundskolan med ofullständiga betyg håller inte i längden.

Läs Länsstyrelsens rapport här.

Pressfrågor:
Malin Appelgren, pressekreterare åt Helene Hellmark Knutsson
malin.appelgren@politik.sll.se
Mobil: 070-737 41 64

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen med syfte att stärka regionens internationella konkurrenskraft. Vi initierar, leder och strävar efter resultat genom att vara en mötesplats för politik, akademi och näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera