Skip to main content

Enklare att resa med Citybanan

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2017 10:30 CEST

Måndagen den 10 juli var en stor dag för Stockholm-Mälarregionens pendlare. Då startades trafiken på Citybanan. Nu blir det enklare och smidigare att resa till jobb och studier och kapaciteten för godstransporter på räls ökar.

- Citybanan är nu verklighet. Därmed har vi landat den största satsningen på järnväg i och igenom Stockholm sedan 1870-talet. När Stockholm-Mälarregionen talar med en röst lägger vi grunden för infrastrukturinvesteringar som gynnar både vår region och Sverige som helhet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län.

Trängseln på de två tågspåren genom centrala Stockholm, den så kallade ”getingmidjan”, har hämmat den nationella tågtrafiken och den regionala utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Kapaciteten ökas nu med Citybanans två nya spår i en tunnel under staden.

För att möjliggöra projektet medfinansierades Citybanan med över 2 miljarder kronor av kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen.

- Vi i den här regionen har visat att vi klarar att komma överens och prioritera gemensamt. Citybanan skapar En Bättre Sits för Sverige. Vi har också kommit överens om ytterligare gemensamma satsningar i regionen som är bra för hela landet, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden Region Uppsala.

Stockholm-Mälarregionen är samlad bakom en gemensam plan och överenskommelse – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” – om regionens framtida transportinfrastruktur.

- Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar vid Stockholms central. Investeringar som görs här kommer hela Sverige till del. Därför är det viktigt att vi fortsätter att arbeta för regionens infrastrukturutveckling. Det gör vi i En Bättre Sits, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

En Bättre Sits
En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland som arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.