Skip to main content

Live at Heart –inspiration för hela Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 19:56 CEST

Live at Heart, ett gott exempel på samspel mellan kultur och näringsliv för utveckling av staden. Det visar en ny rapport som lyfter framgångsrika processer och arbetsmetoder från Stockholm-Mälarregionen för att inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Musikfestivalen Live at Heart skapar genom samspelet kultur och näringsliv en framgångsrik mötesplats mellan musikbranschen, besökare och kvällsekonomin. Rapporten, som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet, visar att musikfestivalen även bidragit till en positiv marknadsföring av Örebro för potentiella invånare och studenter.

– Genom Live at Heart ser vi hur ett kulturellt evenemang bidrar till regionens attraktivitet och platsmarknadsföring. Att stötta kulturella processer är viktigt inte minst för att stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft, säger Heidi Trakowski, projektledare Öppen och kreativ region, Mälardalsrådet.

De framgångsfaktorer som lyfts fram är framförallt vikten av politisk förankring och stöd från det offentliga. Genom att våga fånga upp och driva goda idéer kan det offentligas uppgift vara att vara möjliggörare för att kreativa mötesplatser skapas.

– Vi har störst andel av den kreativa och kulturella sektorn i Sverige koncentrerad i Stockholm-Mälarregionen. Om vi inkluderar kulturella och kreativa näringar i utvecklingen av staden kan vi skapa en än mer öppen och attraktiv storstadsregion. Det är Live at Heart ett bra exempel på, säger Heidi Trakowski från Mälardalsrådet.

Rapporten ”Stadsutveckling med samverkan” pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen. Gemensamt för alla exempel i den nya rapporten är just aspekter som handlar om samverkan mellan kulturella aktörer och offentliga organisationer.

Mälardalsrådets arbete med den kulturella och kreativa sektorn startade 2012 för att lyfta sektorns betydelse för regionen. Det har skett i samband med Mälartinget 2013, i Almedalen 2013 och 2014 samt vid seminariet ”Kreativa mötesplatser” för ledare i Stockholm-Mälarregionen i mars 2014.

För mer information, kontakta:

Paloma Blanco, kommunikatör och pressansvarig, Mälardalsrådet 0703-94 76 19

Heidi Trakowski, konsult Öppen och kreativ region, Mälardalsrådet, 0707-78 27 26 heidi.trakowski@malardalsradet.se


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy