Skip to main content

Pressinbjudan: Det storregionala tågsystemet i Stockholm-Mälarregionen får sitt namn – varumärket lanseras på Mälartinget i Västerås 26 maj

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 14:00 CEST

Det storregionala tågsystemet i Stockholm-Mälarregionen får sitt namn – varumärket lanseras på Mälartinget i Västerås 26 maj

De regionalt kollektivtrafikansvariga har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen med mer trafik, nya biljetter och nya tåg. Den nya trafiken ska byggas upp successivt från år 2017 när också Citybanan under Stockholm tas i bruk. Den 26 maj visas modeller av de nya tågen, den nya logotypen och de nya tågbiljetterna upp för första gången, på Mälartinget i Västerås.

Uppdraget att genomföra trafiken har lämnats till det gemensamt ägda bolaget MÄLAB, som också svarar för avtalen med SJ om dagens trafik. MÄLAB:s styrelse har fattat beslut om trafikoperatör för delar av trafiken de kommande åren, att utöka trafiken från december i år och att införa nya pendlarbiljetter från och med hösten 2017.

– Mer och bättre fungerande regionaltågstrafik är en förutsättning för att Mälardalen ska kunna utvecklas och skälet till att vi i regionen de senaste åren gjort tydliga satsningar på investeringar i nya spår, bland annat i Citybanan under Stockholm som möjliggör utökad och punktligare pendeltågstrafik. Det beslut vi nu fattat innebär att vi ska dra nytta av de investeringarna och är ett historiskt steg mot en regionaltågstrafik som knyter oss mer samman och bidrar till tillväxt och utveckling i hela vår region, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting och ordförande i MÄLAB.

Redan från december i år utökas trafiken på alla linjer med timmestrafik på både Nyköpingsbanan och Svealandsbanan. Från nästa höst kommer nya pendlarbiljetter som både gäller på regionaltågen och i den lokala buss-, t-bane och pendeltågstrafiken.

Mälartinget samlar varje år över 300 politiker, tjänstepersoner och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen och arrangeras av Mälardalsrådet. Under konferensen får de medverkande se modeller av de nya tågen, tillhörande logotyp och biljettsystem som visas upp för första gången.

– En fungerande infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen är en förutsättning för att både invånarna och regionen ska fortsätta att utvecklas. Mälartinget är en arena för beslutsfattare som kan bidra till den utvecklingen, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Maria Nimvik Stern.

Konferensen arrangeras i Västerås Konserthus och detta moment sker kl. 09.45 i Konserthallen. Journalister som önskar delta är välkomna att anmäla sig till någon av nedanstående.

Johan Hjelm, projektledare för Mälartinget

070-780 28 10, johan.hjelm@malardalsradet.se

Teresa Sida Norgren, kommunikatör för Mälartinget

070-999 04 70, teresa.sida@malardalsradet.se

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.