Skip to main content

Slutsats i Almedalen: Internationella studenter avgörande för vår konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 15:31 CEST

En högre utbildning av god kvalitet, förändrad migrationslagstiftning och fler stipendier är exempel på nödvändiga åtgärder för att attrahera fler internationella talanger till studier, forskning och jobb i Sverige. Det framkom på det välbesökta seminarium som Mälardalsrådet höll i Almedalen i dag, med bl.a. Tomas Tobé (M), ordförande riksdagens utbildningsutskott, Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH och Klas Wåhlberg, VD Bombardier Transportation i panelen.

- Utmaningen är att skapa förutsättningar för studenterna att hitta till Stockholm-Mälarregionen och att de ska kunna stanna här efter avslutade studier. En central del är studenternas studiesociala situation, i synnerhet boendet. Här har kommunerna en viktig roll att spela, säger Erik Pelling (S), ordförande i Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott och kommunalråd i Uppsala stad.

Bakgrunden är att antalet utomeuropeiska studenter i Stockholm-Mälarregionen har minskat dramatiskt sedan studieavgiften infördes 2011, vilket fått konsekvenser både för den högre utbildningen i regionen och för arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Det visar Mälardalsrådets nya rapport om internationaliseringen av den högre utbildningen, som seminariet
tog sitt avstamp från.

Under seminariet konstaterades att förmågan att rekrytera internationella talanger är en avgörande framtidsfråga för Sverige. För att ta steg framåt krävs ett utökat samarbete där politiker, tillsammans med företrädare för lärosätena och näringslivet, tar ett gemensamt ansvar. Bland framgångsfaktorerna nämndes en samlad nationell politik för internationalisering, utökade resurser för marknadsföring av Sverige som studiedestination och möjligheter för de internationella studenterna till jobb och bostad i Sverige efter avslutad examen.

- I skuggan av den demografiska utvecklingen är det viktigt att lyfta betydelsen av internationella studenter. Vi behöver kvalificerad arbetskraft både här och i de svenska företag som etableras i nya ekonomier som till exempel Brasilien, Indien och Kina, säger Anders Lönn, generalsekreterare för Mälardalsrådet.


Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Internationella studenter i allmänhet och avgiftspliktiga studenter i synnerhet sjunker kraftigt i Stockholm- Mälarregionen. På ett år har regionen förlorat sex av tio individuella internationella studenter. Sett till enbart gruppen studenter från avgiftsbelagda länder utanför EU/EES och Schweiz är den procentuella minskningen än större, runt 80 procent.
  • Lärosätenas egen prognos är att minskningen fortsätter även framledes. Drygt fyra av tio bedömer att det blir färre antagna studenter från länder med studieavgifter HT 2013 jämfört med HT 2012.
  • Trots en närapå fördubbling av de statliga medlen för stipendier till avgiftsskyldiga studenter under 2013, bedömer nästan nio av tio lärosätesföreträdare att höjningen inte påverkat antalet sökande. Höjda stipendieanslag och bättre information/marknadsföring efterfrågas.

 

För mer information, kontakta:

Erik Pelling, ordförande näringslivs- och FoU-utskottet och kommunalråd (S) Uppsala stad, telefon: 076-137 78 79

Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet telefon: 0734-22 84 42, e-post: anders.lonn@malardalsradet.se

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy