Så säkerställer vi framtiden för Mälarenergi Cup

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 10:00 CEST

Som huvudsponsor av Mälarenergi Cup går vi nu in som en garant för att samtliga lag och föreningar ska få tillbaka sina inbetalda anmälnings- och deltagaravgifter. Vi tycker att innebandy är en väldigt bra sport för alla åldrar och vill fortsätta att stötta innebandyn i många år framöver. Vår önskan är att så många barn och ungdomar som möjligt ska återkomma till Västerås och Mälarenergi Cup 2021.

Tvätta bilen i biltvätt – för att du bryr dig om Mälaren

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 15:15 CEST

​Genom att tvätta bilen på en biltvätt under Stora biltvättarhelgen 25-26 april hjälper du till att hålla Mälaren ren. Mälarenergi erbjuder dessutom tillsammans med flera biltvättar rejält rabatterade priser!

Följ fiskens vandring i våra faunapassager

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 08:57 CEST

Faunapassager underlättar för fiskar att vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. I år är första året sedan 1891 som fiskarna kan simma förbi dammen vid Turbinbron i Västerås och vidare upp i Svartån. Följ fiskarna live via vår fiskkamera på www.fiskdata.se, där du också hittar våra andra fiskkameror, som finns vid faunapassagerna i Västerkvarn, Östtuna och Rällsälv.

​Ingen risk för brist på dricksvatten i Västerås

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 10:12 CEST

Det finns ingen risk för brist på dricksvatten i Västerås. Vi har god tillgång på vatten och de kemikalier som behövs för reningen. Mälarenergi vidtog åtgärder redan för flera veckor sedan, som innebär att vi har fyllt vår vattentäkt i Badelundaåsen med vatten och säkrat upp tillgången på alla kemikalier som behövs både för dricksvattenproduktionen och för avloppsreningen.

Fjärrvärmen och kunderna är hjältar när klimatbokslutet är mer negativt än någonsin

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 07:50 CEST

Under förra året undvek regionen utsläpp av 754 000 ton CO2e tack vare Mälarenergi. Det är en förbättring med hela 197 000 ton jämfört med 2018 visar Mälarenergis klimatbokslut som nu kommit.

Elpriset det lägsta på 24 år

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 13:45 CEST

Elpriset är just nu rekordlågt, mars blev den billigaste vintermånaden på 24 år. En stor anledning: Coronapandemin tillsammans med den extremt milda, våta och blåsiga vintern.

Elkunder som har rörligt elavtal kommer att märka av att elpriset är lägre än på länge. Mars var den billigaste vintermånaden sedan avregleringen av elmarknaden 1996. Faktum är att mars var den billigaste månaden även om man räknar med sommarmånaderna sedan juli 2000. En stor bidragande orsak är den nuvarande situationen med Coronapandemin, i kombination med det extrema vintervädret vi har haft.

Elpriserna hade en nedåtgående trend redan innan Coronapandemin, framför allt tack vare det milda vädret och mängden vatten i vattenmagasinen. Men den nuvarande situationen har ytterligare bidragit till att sänka elpriset.

-Efterfrågan på el har helt enkelt minskat. Det som påverkat är framför allt nedstängningen av industrin, kombinerat med att fler isolerar sig, säger Björn Lundkvist, avdelningschef på Mälarenergi elhandel.

-Om pandemin håller i sig och konjunkturen fortsätter att vika, då kommer elpriset att fortsätta att ligga lågt även framåt. Så det kan hända att vi inte sett det billigaste priset ännu.

För kunderna innebär det låga elpriset ett lämpligt tillfälle att se över sitt elavtal, eller att teckna elavtal om man inte redan har det. Men vad ska man välja?

-Givetvis är det kunder med rörligt elavtal som nu fått del av det billigare elpriset, men oavsett om man väljer rörligt eller fast avtal så ligger priserna på en attraktiv nivå. Vilket man väljer beror mer på vilken livssituation man har och hur stor kontroll man vill ha över kostnaden varje månad, säger Björn Lundkvist.

Kontaktinformation

För mer information, kontakta Björn Lundvist, 021-39 53 52.

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 750 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Elpriset är just nu rekordlågt, mars blev den billigaste vintermånaden på 24 år. En stor anledning: Coronapandemin tillsammans med den extremt milda, våta och blåsiga vintern.

Läs vidare »

Mälarenergi omprioriterar ledningsarbeten med anledning av Coronaepidemin

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 09:55 CET

När många antingen är hemma i karantän eller jobbar hemifrån blir det extra känsligt om vattnet försvinner eller om man får strömavbrott. Vi försöker se till att du inte påverkas kritiskt av planerade ledningsarbeten inom vatten, el, fiber eller värme. Akuta avbrott och nödvändiga reparationer och underhåll utför vi precis som vanligt.

-Vi befinner oss i en speciell situation och då är det självklart att vi tar vårt ansvar och gör det vi kan för att underlätta vardagen för våra kunder, säger Christer Modig på Mälarenergis avdelning Distributionsnät. Men han betonar att nödvändiga reparationer och underhåll ändå kommer att genomföras.

-Vi fokuserar nu våra resurser på att snabbt kunna åtgärda akuta situationer, allt för att minimera påverkan på våra kunder. 

Mälarenergi hör till de verksamheter som klassas som samhällsnödvändiga och man har säkrat att personal och resurser finns för att produktion och leveranser ska fortsätta precis som vanligt. 

För mer information eller för att boka intervju, kontakta Mälarenergis presstelefon 021 -39 54 91.

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 750 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Mälarenergi har beslutat att prioritera bland alla planerade ledningsarbeten för att minimera påverkan i vatten, värme, fiber och elleveranserna.

Läs vidare »

Sagobok om vatten gav förstapris

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 08:30 CET

Mälarenergis kommunikationsavdelning har tilldelats VA-priset för sagoboken ”Frans och Fias vattenäventyr”. Syftet med boken är att lokalt sprida mer information om hur vi tillsammans kan ta hand om vårt vatten. Boken delas ut till förskoleklasser i Västerås där Mälarenergi ansvarar för vatten-och avlopp.

Strängnäs fortsätter att vara en del av Fibra

Nyheter   •   Feb 25, 2020 14:09 CET

Fibra är ett dotterbolag till Mälarenergi. Under 2019 har SEVAB Strängnäs Energi AB arbetat med frågan om hur det kommunala stadsnätet ska drivas i kommunen. Arbetet resulterade i beslutet att SEVAB fortsätter samarbetet i Fibra tillsammans med Mälarenergi AB och Hallstahammars kommun.

Mälarenergis resultat för 2019 ger en ekonomiskt hållbar grund för framtiden

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 15:43 CET

Mälarenergi har lagt ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt bra år bakom sig. Koncernens intäkter 2019 uppgick till 3 354 miljoner kronor med ett resultat efter finansiella poster på 374 miljoner kronor. Det är i linje med ägaren Västerås stads mål där utdelning till staden föreslås bli 73,4 miljoner kronor.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • prxbeseys@eamaqmlamhreulnefdrgcli.yqsecu
  • 021 -39 54 91

Om Mälarenergi AB

Mälarenergi

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av drygt 700 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.