Skip to main content

En ny faunapassage i Rällsälven är klar

Nyhet   •   Jun 10, 2019 10:53 CEST

Rällsälvs faunapassage

I söndags 9 juni invigde Mälarenergi och Länsstyrelsen i Örebro den nya faunapassagen vid Rällsälvens vattenkraftverk i norra Örebro län. En ny chans för flera akut hotade och rödlistade arter som nu kan ta sig till nya livsmiljöer.

Rällsälvs faunapassage (fiskväg) i Ljusnarsbergs kommun är en 350 meter lång naturliknande bäck som nu rinner förbi kraftverksfallet. Passagen kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan. Dessa arter lever i strömmande vatten och i och med faunapassagen kan de nu hitta ytor uppströms dammen och även nya livsmiljöer.


Utpekat riksintresse

Rällsälven är utpekad som riksintresse enligt miljöbalken på grund av de mycket höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter som lever där. Man planerar att göra ett naturreservat längs hela älvssträckan. Rällsälvs vattenkraftverk ligger mitt i centrat av tre delbestånd av flodpärlmussla och därför är området högt prioriterat.


Flodpärlmusslan har höga krav på miljön
Flodpärlmusslor växer långsamt och har höga krav på miljön de lever i, till exempel så är de beroende av att det finns lax och öring i vattendragen. I ett av musslans utvecklingsstadium är de små larver och hakar de sig fast som parasiter på fiskarnas gälar. Man beräknar att endast en av 100 000 klarar den manövern.


EU-projektet LIFE IP Rich Waters

Arbetet med faunapassagen sker i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro, Havs och vattenmyndigheten och Life IP Rich Waters. Projektet tar sig an de allvarligaste miljöproblemen i våra gemensamma vatten.


För mer detaljerad information, kontakta projektansvarig från Mälarenergi
Johan Lind, 072-147 01 12, johan.lind@malarenergi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.