Skip to main content

Brf Lisjön tecknar komfortavtal med Mälarenergi.

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 10:02 CEST

Brf Lisjön i Västerås.

Det åttaåriga avtalet garanterar energibesparingar för bostadsrättsföreningen samt minskade kostnader och minimerad miljöpåverkan.

Brf Lisjön som ligger vid Adolf Zethelius gata på Bäckby i Västerås, har tecknat ett komfortavtal med Mälarenergi som innebär att föreningen kommer få en bättre inomhuskomfort och effektiviserar sin värme- och elanvändning. Mälarenergi garanterar en minskad energianvändning för Brf Lisjön och genom en kontinuerlig driftoptimering kommer ytterligare effektiviseringar att skapas. Energieffektiviserande åtgärder i fastighetens tekniska system kommer att utföras under hösten 2016 samt våren 2017.

- Att Mälarenergi fick förtroendet att utföra den här effektiviseringen beror till största delen på att vi i föreningen träffade kompetenta anställda som på ett proffsigt sätt redovisade vad som ingick i entreprenaden. De genomförde först en översyn av läget och tog fram en helhetslösning både när det gäller teknik och drift, säger bostadsrättsföreningens ordförande Bo Thilén.

Som ledande aktör inom infraservice kan Mälarenergi erbjuda bostadsrättsföreningar och företag i sin region stora besparingar i deras energianvändande. Konceptet Komfortavtal är en utveckling av traditionell energieffektivisering som garanterar att utförda åtgärder lönar sig ekonomiskt och miljömässigt. Mälarenergi erbjuder finansiering av hela kostnaden vilket underlättar projektet för kund och gör effektiviseringen ekonomiskt försvarbar.

- Vi har en bred kompetens och dessutom lång erfarenhet av energikartläggning av fastigheter och industrier. Det innebär att vi kan inkludera flera projekt till att rymmas i en total energieffektiviseringsåtgärd vilket är en stor fördel för kunden, berättar Anders Tenggren, affärsområdesansvarig för Energitjänster hos Mälarenergi.

Komfortavtal med Mälarenergi ger kunden:

* Minskad energianvändning, kostnader och miljöpåverkan
* Garanterad energiförbrukning
* Trygghet
* Komfort

För mer information, kontakta:

Bostadsrättsföreningen Lisjön
Bo Thillén - ordförande
Tel: 0705-900 191

Mälarenergi
Anders Tenggren - affärsområdesansvarig Energitjänster
Tel: 021-39 54 69
anders.tenggren@malarenergi.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.