Skip to main content

Kraftvärmeverkets nya Block 6: Vi närmar oss provdrift.

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 07:20 CET

Bygget av Mälarenergis nya samförbränningsanläggning börjar närma sig sista etappen och
under våren ska anläggningen trimmas in för att vara i full drift hösten 2014. Nya Block 6 är en flexibel anläggning för energiåtervinning ur avfall och biobränsle. Anläggningen blir världsunik i sitt slag.

Genom nya Block 6 tar vi ett stort kliv från fossila bränslen genom att dra vårt strå till stacken när det gäller kretslopp och miljöfokus. Genom att energiåtervinna kan vi dra nyttan av restprodukter som är ett problem i samhället. Tack vare Block 6 halverar vi våra utsläpp av fossil koldioxid och det är jag riktigt stolt över, säger Niklas Gunnar, värmechef på Mälarenergi AB.

Avfallet som ska användas är torrt och utsorterat hushålls- och verksamhetsavfall från närregion och import. Runt årsskiftet väntas första leveransen av importerat avfall.

Att inte importera vore slöseri. Nu kan vi minska miljöpåverkan genom effektiva båttransporter, vi kan importera avfall från länder som har hög andel deponering och som inte har möjlighet att själva ta tillvara på energiinnehållet i avfallet, säger Niklas.

Som bakgrund till vald leverantör av importerat avfallsbränsle ligger beaktandet av dimensionerna ekologi, ekonomi och social hållbarhet.

-  Vi väljer bara beprövade och kända leverantörer. Genom ett kontrollprogram i flera punkter följer vi logistiken genom hela kedjan och ställer stora krav på att vi får rätt avfall och att hanteringen är säker. Vi kommer ha stränga kontroller av avfallet både innan transport till oss och väl på plats hos oss, säger Niklas Gunnar, värmechef Mälarenergi.

Miminera-återanvänd-återvinn, sen energiåtervinn
I Sverige är vi duktiga på att återanvända, återvinna och utvinna energi ur vårt avfall. Ändå står vi inför samma stora utmaning som resten av världen; våra avfallsmängder måste minska. Avfallstrappan
visar att vi i första hand ska se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

Vi arbetar i enlighet med avfallstrappan och ska energiåtervinna när det inte längre går att återanvända och återvinna. Där tar vi vårt ansvar i kretsloppet. Men det bästa är förstås att avfall inte uppkommer, och där har vi alla ett ansvar. Det finns tyvärr alldeles för mycket avfall i Sverige och Europa. Men kan vi göra värme och el av restprodukten så blir den en möjlighet istället för ett problem. Genom att införa avfall i bränslemixen tar vi ett stort steg bort från fossila bränslen. Det ger dessutom stor positiv klimatpåverkan och gör att Västerås stad klarar sina miljömål.

Kontaktpersoner:
Lisa Kilestad
Presskontakt, Mälarenergi AB
lisa.kilestad@malarenergi.se, 021-39 50 05

Niklas Gunnar
Värmechef, Mälarenergi AB
niklas.gunnar@malarenergi.se, 021-39 52 08

Om Förnyelsen Block 6:
Block 6 består av en bränsleberedning, ny CFB-panna, ny turbin och ny rökgasrening. Delar av vårt befintliga kraftvärmeverk är över 50 år gamla och behöver förnyas för att säkerställa driften och vara en miljömässigt bra partner för framtida kraftvärmeleveranser.

Kraftvärmeproduktion: 50 MW el och 100 MW fjärrvärme
Rökgaskondensering: 30 MW fjärrvärme
Drifttagning: Hösten 2014

Projektet startade 2012 och är Västerås stads och Mälarenergis största investering någonsin, med 2,85 miljarder kr i budget.

Om Mälarenergi:
På Mälarenergi är vi 590 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera